Na začátku byl Henry Ford

Všichni asi pamatujete na příhodu, kdy byl americký podnikatel Henry Ford „grilován“ novináři, a byly mu klady jednoduché dotazy, na které však miliardář neznal odpověď. Cílem novinářů mělo být dokázat, že Ford je hloupý a nevzdělaný. Ford na to opáčil: „Možná neznám odpovědi na Vaše otázky přímo já osobně, ale vezte, že za každým tlačítkem na mém pracovním pultu  je jeden chytrý vzdělaný a loajální zaměstnanec, který mi odpověď automaticky řekne či obratem vyhledá. Já tyto lidi citlivě řídím a jejich informace vyhodnocuji. Pro svou práci manažera je nepotřebuji všechny znát.“. I když si Henry Ford následně na své kariéře udělal výraznou kaňku (a to naprosto zaslouženě) svým přístupem k nacismu, jeho manažerský odkaz jako strategického podnikatele a leadera je v oblasti podnikání stále učebnicový.  

Henry Ford o tom tehdy nevěděl, ale ve své podstatě definoval pojetí manažerské práce a práce leadera na desítky let dopředu a jeho slova platí o to více dnes, v době razantního rozšíření moderních technologií.

img-responsive

Henry Martin Ford | foto: Ústav práva a právní vědy

Budování a rozvoj firem politické situaci navzdory

I v Česku je stále mnoho nových podnikatelských nápadů a zajímavých projektů, nesrazila nás ani doba pandemie, ani probíhající konfliktu na Ukrajině. O tom, co dělá vláda a zda dělá vše správně (a to chápáno obecně i pro podnikatele zvláště), můžeme vést politické diskuse, a jistě se můžeme i neshodnout, ale fakt, že  tzv. malí a střední podnikatelé budují nové týmy a zakládají nové společnosti, hrnou se na trh v různých odvětvích a někdy pomaleji a někdy rychleji se rozšiřují, není pochyb.  V některých případech stačí dobrý nápad a šikovný marketing. Důležité je však po pionýrském začátku vybudovat firmu tak, aby prosperovala (pokud možno) dlouhodobě a nebyla projektem jen na pár podnikatelských sezón. K tomu je zapotřebí firmu udržet v chodu a úspěšně projít úvodní startovací (popřípadě restartovací, pokud znovu rozjíždíme společnost, která byla v minulosti úspěšná, ale pak jí došel dech) etapou.

img-responsive

Studium trvá 1 rok a je maximálně časově flexibilní. | foto: Ústav práva a právní vědy

Výhoda manažerského studia MBA

K úspěšnému řízení firmy i k rozjezdu vlastního podnikání je třeba know-how a znalostí, které nelze získat ze dne na den ani na jednom či několika izolovaných seminářích. Je potřeba si je osvojit a rozvíjet. Jak a kde se naučit ty správné postupy a  metody, které jsou z manažerského pohledu nezbytné pro optimální řízení firmy?

„Způsob, jak se dostat k profesionálům, kteří mohou pomoci k úspěšné realizaci nápadů i řízení firmy, je přihlásit se do studia některého z programů MBA. Důležitým znakem kvalitních manažerských programů jsou vedle osobních referencí absolventů právě odborníci z praxe, kteří vedou lektorská setkání a semináře.“, říká Miroslav Focht, který v pozici CEO, garanta a lektora pomáhá manažerům a podnikatelům v profesním rozvoji na pražské European Business School SE.

img-responsive

Dr. Miroslav Focht, předseda správní rady European Business School SE. | foto: Ústav práva a právní vědy

Diplom má hodnotu podle prestiže školy

European Business School SE poskytuje manažerské programy od roku 2009.

Ze zájmu o studium MBA, bez ohledu na věkovou strukturu studentů, vyplývá, že uchazeči studují jednak proto, aby získali diplom MBA, který má od kvalitní a tradiční školy, kterou European Business School SE je, také patřičný zvuk, ale také z toho důvodu, aby se v rámci svého oboru podnikání posunuli profesně výše a naplnili své ambice.

Pro studium na EBSchool lze zvolit některý z 28 programů MBA, LL.M. a dalších.

Podnikatelé a manažeři vědí, že MBA škol je mnoho a jsou mezi nimi někdy i propastné výkonnostní a kvalitativní rozdíly. Proto se zajímají, co studium přesně zahrnuje a s jakou odbornou úrovní výuky mohou počítat. „Ano, je to hlavně o prestiži MBA školy, kterou se rozhodnete studovat.“, uzavírá Miroslav Focht.

img-responsive

Další výhodou studia je možnost výměny zkušeností s dalšímu studenty a navázání nových kontaktů. | foto: Ústav práva a právní vědy

Studujte i Vy

Studium MBA na European Business School SE je vhodné pro podnikatele, neboť se maximálně přizpůsobuje jejich časovému vytížení. Většinu programů je proto možné studovat online. Pokud se rozhodnete studovat prezenčně, čeká Vás v každém ohledu program MBA, který je maximálně flexibilní a lze jej dobře skloubit s prací a řízením firmy. Všechny programy lze navíc studovat i 100% online.

K úspěchu jsou potřeba dvě podmínky: motivace a vnitřní odhodlání začít. Právě nyní je ideální čas podat přihlášku ke studiu MBA, neboť aktuálně platí zvýhodněné školné je možno podat právě nyní.

Další informace a novinky najdete na www.ebschool.cz.

img-responsive

Absolventi získají mnoho nových manažerských znalostí a v pražském Rudolfinu je jim slavnostně předán diplom MBA. | foto: Ústav práva a právní vědy