Živnostenské úřady provádějí kontroly podle živnostenského zákona, ČOI podle zákona o České obchodní inspekci. Havlíček uvedl, že ČOI ročně uskuteční 30.000 kontrol a živnostenské úřady 40.000. Zhruba 1000 kontrol je provedeno společně. Záměrem ministerstva je podle Havlíčka to, aby počet společných kontrol vzrostl. Ministr uvedl, že nyní v extrémním případě může na jednoho podnikatele přijít za rok kolem 30 kontrol.

Ke kontrolám a informacím o nich se připravuje spuštění systému, jehož zkušební období by mělo skončit 30. června příštího roku. Nově by se měly rozlišovat namátkové kontroly a kontroly na udání. Ve druhém případě by měl nynější systém fungovat beze změn, ubýt by mělo běžných kontrol. Ministerstvo chce sledovat například dobu strávenou na kontrole a pokusit se ji minimalizovat.

MPO chce systém rozšířit i na další ministerstva. Samo MPO bude systém vyhodnocovat do konce letošního roku, od začátku příštího by se měly zapojit další resorty. Od 1. července příštího roku by měl systém spolu s kontrolním webem začít fungovat v ostrém režimu, řekl Havlíček.

Další změnou v podnikatelském prostředí bude podle ministra společný odvod zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu. Podnikatelé za jeho využití v souhrnu zaplatí zhruba o 500 korun víc, použití jediné transakce bude podle Havlíčka pro podnikatele dobrovolné.

MPO také navrhuje změny pro obchodní rejstřík, se kterými ale musí souhlasit ministerstvo spravedlnosti. V rejstříku by nemělo být veřejně přístupné bydliště statutárních orgánů. Adresa bydliště bude dostupná podle Havlíčka pouze na vyžádání. Podnikatelé by také v budoucnu již nemuseli účetní závěrky a další dokumenty odesílat finanční správě a následně ještě vkládat do obchodního rejstříku. Vložení by mělo být automatické. Změna by měla vejít v účinnost za rok či dva, řekl Havlíček.

Loni v červenci vláda schválila na návrh ministerstva průmyslu Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 - 2022. MPO tehdy uvedlo, že do tří let by se mělo změnit nejméně 33 právních předpisů a zjednodušit tak 133 povinností, které podnikatelům v současné době legislativa ukládá. Šlo například o insolvenční a exekuční řízení, neúměrný počet kontrol, sdílení dat uvnitř státní správy, komplikovanou orientaci v právních předpisech a daně.