reklama

"Vzhledem k již rok trvajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině se u nás zvyšoval počet nových živnostníků ukrajinské a ruské národnosti. Lze očekávat, že s postupnou adaptací uprchlíků se tento trend bude nadále prohlubovat. Ukrajinští živnostníci mají přitom nemalý podíl na celkovém počtu nových živnostníků v Česku,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V roce 2022 představovali noví živnostníci ukrajinské národnosti 12 procent z celkového počtu více než 70.000 nových živnostníků, přitom ještě v roce 2018 to byla pouze tři procenta. Letos v lednu zde začalo podnikat 1016 Ukrajinců a jejich podíl stoupl na 13 procent, plyne z analýzy CRIF.

Zatímco celkový počet nových živnostníků se v roce 2022 zvýšil meziročně o 16 procent, u ukrajinských živnostníků šlo podle analýzy o růst o 195 procent a u ruských živnostníků o 30 procent. Počet nových ukrajinských živnostníků se zvyšuje rychleji než celkový počet nových živnostníků již několik let.

Nejvíce ukrajinských živnostníků, a to 3127, začalo v roce 2022 podnikat v odvětví stavebnictví, s podílem 29 procent na celkovém počtu nových živnostníků v tomto odvětví. Nejvýraznější podíl měli v odvětví vody, elektřiny, plynu a tepla, kde začalo podnikat 237 živnostníků a z toho bylo 81, tedy 34 procent, ukrajinských.

Nejvíce živnostníků ruské národnosti, celkem 189, v roce 2022 začalo podnikat v odvětví profesních, vědeckých a technických činností, kde mají na počtu nových živnostníků v daném odvětví dvouprocentní podíl. Podnikatelé ruské národnosti mají nejvyšší podíl na nových živnostnících v odvětví informačních a komunikačních činností, a to čtyři procenta. V ostatních odvětvích je jejich podíl zanedbatelný, ukázala analýza CRIF.

Nejvíce ukrajinských živnostníku podle ní začalo v roce 2022 podnikat v Praze, kde jich bylo 3558. Ve Středočeském kraji jejich počet činil 1200 a v Jihomoravském kraji 711. Největší podíl na celkovém počtu nových živnostníků měli Ukrajinci v Praze, a to 28 procent. Ve Středočeském kraji byl jejich podíl 13 procent.

Ruských živnostníků začalo v Praze podnikat 631, tedy nejvíce ze všech krajů, následoval Středočeský kraj se 79 novými ruskými živnostníky a Jihomoravský kraji s 69. Největší podíl měli v Praze, a to pět procent, v ostatních krajích se jejich podíl pohyboval okolo jednoho procenta nebo byl zanedbatelný.