reklama

Havel vystudoval automatizace a informatiku na ČVUT v Praze a v roce 1971 získal doktorát na universitě v Berkeley v Kalifornii. Následně organizoval neoficiální filozofické a vědecké bytové semináře a podílel se také na vydávání samizdatové literatury.

Působil také jako zakladatel a ředitel Centra pro teoretická studia při UK a AV ČR, kde se zabýval například  kybernetikou, umělou inteligencí a robotikou. Stal se rovněž členem vědecké společnosti Academia Europea.

Byl rovněž šéfredaktorem časopisu Vesmír, nejdéle vycházejícího měsíčníku, který popularizuje výsledky vědeckých výzkumů informující veřejnost o dění ve světě vědy.

reklama