reklama

Konvenční lékařské postupy léčby většinou zahrnují chirurgický zákrok, chemoterapii a ozařování, zatímco jakákoliv jiná neprokázaná léčba rakoviny podávaná nelékařským personálem, je považována za alternativní terapii.

Doktor Skyler Johnson, profesor z Yale a vedoucí autor studie, uvádí, že na základě toho, co vidí denně jako praktický lékař, pacienti stále častěji odmítají nebo oddalují konvenční léčbu rakoviny ve prospěch alternativních terapií. Výsledkem je, že jejich rakovina „postupuje - buď se zvětší, nebo se rozšíří do lymfatických uzlin, nebo se rozšíří do vzdálených míst", řekl Johnson. „Vaše šance na léčení se snižuje, jak rakovina roste a rozšiřuje se,“ varuje pacienty.

Například pacientka s karcinomem prsu s rakovinou I. stupně má téměř 100% šanci na přežití pět let, vysvětlil. Nicméně při rakovině prsu ve stádiu IV, ve které se rozšířila do lymfatických uzlin nebo do vzdálené části těla, se snižuje pravděpodobnost, že pacient přežije dalších pět let na 25% nebo dokonce 20%.

Odložení doporučené lékařské léčby může umožnit šíření rakoviny a způsobit naopak její pokrok, což snižuje schopnost pacienta přežít, uvedl Johnson.

Johnson a jeho spoluautoři v Yale Cancer Center poukazují na absenci vědeckých důkazů, které by podpořily volbu alternativní terapie, a říkají by bylo užitečné tento problém přezkoumat „aby bylo možné vést informovanou diskusi založenou na důkazech, která by mohla snížit riziko, že se pacienti rozhodnou dát přednost alternativní terapii“.

Důvody pro výběr alternativy namísto konvenční medicíny jsou „docela široké," řekl Johnson a dodal, že „pacienti jen někdy váhavě diskutují o svých myšlenkách se svými lékaři". „Existuje přesvědčení, že alternativní terapie jsou stejně účinné a netoxické, takže v jejich myslích zní: Proč neudělat něco tak dobrého, když to nemá žádný vedlejší účinek?" popisuje myšlení pacientů lékař.

Podle něj jsou pacienti lákáni příběhy těch, kterým alternativní léčba údajně pomohla. Zároveň si ale neuvědomují, že tito lidé vedle alternativní terapie často podstupují konvenční léčbu. Jiní lidé podle něj mohou mít „nedůvěru k lékařským institucím jako celku ... nebo možná k lékařům," řekl. „Existuje obava, že možná existuje lék, který je před lidmi ukrýván. Prostě existuje jistá malá teorie spiknutí.“

„Identifikovali jsme lidi, u nichž je pravděpodobné, že budou volit alternativní léky," řekl Johnson. „A většinou jsou to lidé, kteří mají vyšší příjmy, mají vyšší vzdělání, jsou zdravější a žijí v západních a tichomořských oblastech USA. Máme tuto skupinu lidí, o kterých víme, že to dělají, jen nevíme proč. Předpokládali byste, že někdo, kdo má vyšší vzdělání, má vědomosti o medicíně a vědě, je méně pravděpodobné, že takovou volbu udělají, ale na základě těchto údajů to jednoznačně není pravda," řekl.

reklama