reklama

Odborná veřejnost se obecně shoduje na tom, že špatné manželství s velmi často opakovanými hádkami může může mít závažné dopady na lidské zdraví. Výzkumy univerzit v Nevadě a Michiganu, kteří zkoumali vzorek 373 heterosexuálních párů, které se dlouhodobě nedokáží shodnout na ničem, ať už jde o děti, majetek, peníze a volnočasové aktivity, hovoří jasně! V párech, které takové znaky vykazovaly, se zároveň ukázaly i větší tendence k různým zdravotním komplikacím.

"Zabývali jsme se manželstvími v prvních 16 letech od svatby a srovnávali jsme zdravotní stav žen a mužů, kterým to ve vztahu často skřípe, s jejich protějšky, kteří žijí ve spokojeném manželství," řekla Rosie Shroutová během prezentace předběžných výsledků studie na konferenci Mezinárodní asociace pro výzkum vztahů v Coloradu

Průzkum došel k závěru, že se manželské konflikty projevují neblaze na zdravotním stavu obou manželů, přičemž muži vykázali diametrálně větší sklony k různým onemocněním, než ženy. Dalo by se to tedy interpretovat tak, že by mužští, kteří se často hádají se svými manželkami, měli v zájmu svého vlastního zdraví z takového vztahu okamžitě utéct. Páry mající takříkajíc italskou domácnost zároveň přiznaly, že se jim po vstupu do konfliktního manželství objevily různé zdravotní komplikace, které nikdo z partnerů za svobodna neměl.

Zdravotní stav se neměřil pouze podle toho, jestli lidé mající problémy ve vztahu trpí onemocněními typu cukrovka, roztroušená skleróza, maniodepresivní psychóza apod. Hodnotilo se i to, v jakém stavu stávají znesváření manželé do práce, zda mají kvalitní spánek, či zda mají pocit nějaké seberealizace. Hodnotilo se nejen fyzické, nýbrž i duševní zdrav. Otázky se týkaly i pocitů nervozity, nervozity a bolestí hlavy. 

Časté konflikty ve vztahu mají zničující dopady na psychiku manželů, což se časem začne projevovat i na fyzickém zdraví. Přejídání se, nechutenství a zvýšené uvolňování stresových hormonů působí velmi neblaze na oběhový systém, nervovou soustavu a imunitu. Slovo "časté konflitky" použity záměrně, protože i v tom nejlepším manželství občas nastanou situace, kdy se oba partneři nedokáží na něčem shodnout. Mluvíme tedy o situacích, které jsou téměř na pořadu dne.

"Až dosud se všichni shodovali na tom, že lidé žijící v trvalém manželském vztahu mají tendenci žít déle a být zdravější, než rozvedení, ovdovělí, nebo single. Nejnovější studie ale své závěry mění a naopak, že manželství nemusí nutně znamenat recept na lepší zdravotní kondici. Neshody a roztržky ve vztahu se mohou na zdraví podepsat úplně stejně, jako kouření a nadměrné užívání alkoholu," vysvětluje Shroutová

reklama