Změny listiny by neměly sloužit k omezení práv a oprávněných zájmů určitých skupin obyvatel, stojí v předběžném stanovisku vlády pro zákonodárce. Ve Sněmovně už je také předloha jiné poslanecké skupiny o uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví.

Úpravy listiny práv a svobod by měly být podle vládních legislativců výjimečné a není jisté, zda "Česká republika skutečně čelí výzvám, jež volají po navržené ústavní změně". Pochybují také tom, zda by návrh pevně zakotvil pojem manželství jako svazek muže a ženy a naplnil tak cíl předkladatelů. Podle vládních legislativců by předloha stanovila jen to, že pouze jedna podoba manželství musí být chráněna zákonem. "Tím by však mohlo dojít k porušení práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace," napsali do předběžného stanoviska vlády, které po schválení dostanou zákonodárci.

Podpora rovnosti navíc patří podle materiálu k dlouhodobým prioritám české zahraniční a lidskoprávní politiky. "Zásada rovnosti a nediskriminace předpokládá, že ničí práva nesmí být krácena kvůli sexuální orientaci," stojí v dokumentu, který vychází z připomínek ministerstev a dalších institucí. Z přehledu vyplývá, že kabinet obdržel k ústavní předloze devět záporných stanovisek a tři kladné. Dalších sedm institucí se k novele postavilo neutrálně. Některá ministerstva poukázala na to, že případné přijetí úpravy je záležitostí politického rozhodnutí.

Návrh na úpravu listiny základních práv a svobod podala skupina pěti desítek poslanců z vládních KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a z opozičních ANO a SPD v čele s lidovcem Markem Výborným. Účelem je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Autoři poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském civilizačním okruhu. "Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, a zvláště pak přivést na svět další generaci a vychovat ji," stojí v důvodové zprávě.

Předloha by měla podle autorů ale také zabránit "neuváženým legislativním či výkladovým experimentům, které by se jinak potencionálně mohly podústavní právní úpravy manželství dotknout". Nynější definici manželství je třeba podle nich chránit před "ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření".

Návrh změny občanského zákoníku o možnosti manželství pro homosexuály podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to vládních STAN, TOP 09, Pirátské strany a ODS a opozičního ANO. Kabinet se postavil k předlože už dřív neutrálně. Zatímco k uzákonění manželství homosexuálů by v obou komorách stačila prostá většina hlasů, pro ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy by se musela vyslovit třípětinová většina.

V minulém volebním období poslanci rozjednali obě předlohy v listopadu 2018. Debatovali o nich souběžně, do druhého čtení je poslali v dubnu 2021. Dál schvalování těchto novel do konce volebního období nepostoupilo. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.