reklama

Odešel velký muž

„S ohledem na to, jak se tento víkend po Aliho smrti objevovala vyjádření úcty ze strany světových lídrů, sportovních osobností, fanoušků boxu a politických aktivistů, nemůže být pochyb, že Ali od začátku až do konce věděl, že dokud je na naší planetě, má tu práci – inspirovat lidi," uvádí deník.

A to se mu také dařilo. „Muhammad Ali otřásl světem. A svět je tak lepší. My všichni jsme tak lepší," pronesl o něm americký prezident Barack Obama, který má fotografii vítězného Aliho a jeho rukavice vystavené ve své studovně.

Aliho pohřeb, který se odehraje tento pátek, bude událostí pro celé Spojené státy. Projev zde bude mít bývalý prezident Bill Clinton a podle deníku se z této události stane státní záležitost. Připomíná také, že Aliho chválili například i prezidentští kandidáti Donald Trump a Bernie Sanderes.

Jak deník uvádí, Amerika se v ten den rozloučí „nejen s mužem, ale také se symbolem nesmlouvavého odporu a vzoru pro to, co představuje úspěch černocha".

Vyvrhel hrdinou

Deník ale připomíná, že současné oslavy Aliho jsou v přímém kontrastu s tím, jak s ním bylo nakládáno v rámci jeho sportu i jeho politické třídy. Kvůli přidání se k černošské separatistické muslimské organizaci Nation of Islam a kvůli svému vystupování proti válce ve Vietnamu byl podle deníku považován za vyvrhele.

„Když oznámil své členství v Nation of Islam a také, že si mění jméno z Cassius Clay na Muhammad Ali, řekl tisku: ‚Nejsem žádný buřič. Nikdy jsem nebyl ve vězení. Nikdy jsem nebyl u soudu. Neúčastním se žádných pochodů za integraci. Nevšímám si všech těch bělošek, které na mě pomrkávají. Nenosím žádné cedule. Kohout kokrhá jen tehdy, když vidí světlo. Dejte ho do tmy a on nikdy nezakokrhá. A já viděl světlo a kokrhám."

Světová boxerská asociace ho následně suspendovala a pokusila se ho připravit i o jeho titul. Ačkoliv ztratil podporu, Ali si ale stál za svým; a když došlo na válku ve Vietnamu, otevřeně proti ní vystoupil. Jak deník připomíná, poukázal na rasové nespravedlnosti v Americe a navázal je na „imperialistickou nespravedlnost ve Vietnamu – rok před tím, než Martin Luther King vůbec naplno vyslovil svůj odpor k této válce".

Následně byl zbaven svého titulu a jeho boxerská licence byla suspendována. Podle deníku to ale přispělo k mezinárodnímu růstu jeho osobnosti; kvůli svému názoru byl ochoten vzdát se bohatství a pohodlí.

„Zvykejte si na mě"

Na boxerskou scénu se nakonec vrátil v 70. letech minulého století, kdy vybojoval zpět svůj titul i slávu. „Nejsilnějším poselstvím Aliho bylo sebeurčení – svoboda mimo zákonná práva a formální rovnost, která byla vydobyta, zatímco jeho sláva rostla. Šlo o schopnost nadnést se nad omezení rasy, národa, třídy a nespočtu omezení, která regulují naše chování, a přijmout důsledky toho, že člověk žije tak, jak uzná za vhodné," uvádí deník.

„Já jsem Amerika. Jsem ta část, kterou nepoznáváte. Ale zvykejte si na mě. Jsem černý, sebevědomý, nafoukaný, moje jméno, ne vaše; moje víra, ne vaše; moje cíle, mé vlastní; zvykněte si na mě," pronesl v jednom svém projevu Ali.

„Ali byl produktem své doby, jehož význam přesahoval jeho dobu; produktem sportu, jehož význam přesahoval jeho sport; produktem své rasy, jehož výzva přesahovala jeho rasu. Zejména Amerika ho nyní vidí jinak, než jej viděla před 50 lety, a to nejen kvůli tomu, že se svět změnil – ale protože to on udělal tolik, aby změnil svět," uzavírá deník.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama