reklama

Studie DROPLET se účastnilo 278 dospělých pacientů s BMI (Body Mass Index = index tělesné hmotnosti) vyšším než 30. Pacienti byli během studie rozděleni do dvou skupin. První skupina (140 lidí) podstoupila standardní redukční režim pod dohledem praktických lékařů, druhá skupina (138 lidí) byla v péči výživových poradců společnosti Cambridge Weight Plan (CWP). Obě skupiny vědci sledovali po dobu 12 měsíců, kdy srovnávali jejich váhový úbytek a schopnost si nižší váhu udržet.

Lidé, kteří byli v běžné péči lékařů, zredukovali za 12 měsíců svou váhu v průměru o 3,4 kg. Oproti tomu pacienti zařazení do redukčního programu CWP snížili svou hmotnost za stejný čas průměrně o 10,7 kg. Téměř tři čtvrtiny pacientů (73 %) v programu CWP tak snížily svou hmotnost během jednoho roku o 5 % v porovnání s třetinou lidí (32 %), kterým byla poskytnuta běžná péče. Kromě výrazného váhového úbytku vykázali účastníci studie zařazení do redukčního programu CWP také snížení rizika onemocnění srdečními chorobami a diabetem druhého typu.

Nežádoucí účinky jsou oproti benefitům zanedbatelné

„DROPLET poskytuje důležité, nezávislé důkazy. Potvrzuje, že vynikajících výsledků, kterých bylo dříve dosaženo v jiných studiích v nemocničních zařízeních s pomocí programu Cambridge Weight Plan, lze také dosáhnout v nastavení primární lékařské péče. Studie ukázala, že spolupráce praktického lékaře a výživového poradce může velmi dobře fungovat a že praktičtí lékaři poté mohou snižovat potřebné léky u pacientů po takto účinném snížení hmotnosti,” poukazuje na přínosy programu profesor Anthony Leeds, vedoucí lékař programu Cambridge Weight Plan.

„Každý, kdo je znepokojen často zmiňovanou mírou nežádoucích účinků, se jich nemusí obávat. Obvyklé nežádoucí účinky (zácpa 15 %, únava 9 %, bolest hlavy 8 % a závratě 4 % postihly 20, 12, 11, respektive 6 osob z celkového počtu 138) jsou všechny, které pravidelně zmiňujeme klientům dnes a denně," říká Leeds.

Bezpečnost programu CWP potvrdila i mnohem rozsáhlejší studie na 2 224 pacientech s prediabetem. „Nežádoucí účinky byly hlášeny v mnohem nižších počtech případů (zácpa 7,6 %, únava – svalová slabost 5 %, bolest hlavy 3 % a závratě 2 %). Podle mých zkušeností ti, kteří mají tyto nežádoucí účinky, je vnímají jako drobný diskomfort oproti obrovským benefitům získaným při ztrátě hmotnosti. Studie ukázala, že CWP je účinný a bezpečný program a může být poskytován tam, kde je nejvíce zapotřebí – mezi běžnými lidmi,” uvádí profesor Leeds.

K výsledkům studie se také vyjádřil český nefrolog a nutricionista , prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.: „Profesor Leeds se svými spolupracovníky se dlouhodobě systematicky věnuje problematice speciálních nízkoenergetických diet a posledně publikovaná studie jenom potvrzuje v klinické praxi opakovaně zjištěný závěr, že odborně vedený výživový program ve spolupráci kvalifikovaný nutriční poradce - odborný lékař přináší nejlepší výsledky. Navíc významně umocňuje psychologický efekt a motivaci zahájit a dlouhodobě dodržovat nastavený dietní režim,” říká profesor Teplan.

Dále uvádí, že existují i další výzkumy, které prokázaly, že krátkodobé kontrolované podávání nutričně vyvážených produktů i v případě, že kompletně nahrazují běžnou stravu, neohrožuje lidské zdraví. „Z hlediska metabolismu střeva a tzv. střevního mikrobiomu, kterému se nyní věnuje ve více oblastech medicíny velká pozornost, je však mnohem výhodnější zachovat minimální příjem vhodné potravy (např. bílou zeleninu) k uchování tráveniny ve střevě a k zábraně možné změny bakteriomu. Čili nejvýhodnější pro pacienta s obezitou je připravit mu individuální dietní program na „míru”, o což celý tým CWP dlouhodobě usiluje.”

810 kalorií denně a intenzivní konzultace

Během studie byl program CWP nastaven tak, že byla nahrazena veškerá strava nutričně vyváženými produkty o celkové energetické hodnotě 810 kcal denně po dobu prvních 8 týdnů. Po něm následovalo postupné zavádění běžné stravy do jídelníčku po dobu dalších 4 týdnů. Poté byl pacientům jako doplněk k běžné stravě poskytnut jeden produkt CWP denně po dobu 24 týdnů, aby si již sníženou hmotnost zvládli udržet. Lidé, kteří byli náhodně zařazeni do programu CWP, navíc docházeli každý týden na individuální konzultace k poradci CWP. Tyto každotýdenní schůzky trvaly prvních 12 týdnů (3 měsíce), poté se s poradcem setkávali jednou měsíčně po dobu dalších 24 týdnů.

„Pro lidi trpící obezitou je velmi nudné a zdlouhavé začít se najednou stravovat „normálně”, a navíc v tom vytrvat celý rok,” uvedl pro britský server BBC Paul Aveyard, autor studie DROPLET a profesor behaviorální medicíny na Univerzitě v Oxfordu. „Programy jako Cambridge Weight Plan jsou úspěšné tehdy, když jste na vrcholu svých psychických sil. Pokud tedy maximální úsilí soustředíte do prvních 12 týdnů, kdy jíte nejméně, úbytek váhy bude rychlý,” dodává profesor Aveyard.

„Jako kuchařka jsem v práci byla celé dny obklopená jídlem. Pracovala jsem na směny a často dlouhé hodiny. Jen tak si sednout a v klidu si sníst oběd pro mě bývalo nemožné, proto jsem pak jídlo doháněla kdykoli jindy, a moje váha začala povážlivě stoupat. Skončila jsem u praktického lékaře, který mi předepsal léky na snížení hmotnosti. Užívala jsem je přes měsíc, ale rozhodně mi nepomohly se změnou mých stravovacích návyků. A tak jsem ve své neúspěšné bitvě s váhou pokračovala až do chvíle, kdy jsem přijala nabídku zúčastnit se studie DROPLET. Účast ve výzkumu mě zachránila – nejenže jsem zhubla skoro 31 kg, ale i můj přístup k jídlu se konečně změnil. Stále mám stejnou práci, nicméně o stravování už dokážu přemýšlet jinak a vybírám si jídlo tak, abych si váhu udržela,” popisuje svoji zkušenost Emma Luff, jíž účast ve studii DROPLET změnila život.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama