reklama

Sopečný systém ležící pod Yellowstoneským národním parkem byl zařazen na 21. místo na seznamu 161 sopek ležících na území USA. Úplný seznam sestavený americkou geologickou službou USGS vychází z potenciálního rizik a erupce a nebezpečnosti každé sopky.

Kvůli historii výbuchů v Yellowstone i současné vulkanické činnosti v oblasti činnosti geologové považují supervulkán za vysokou hrozbu pro život. Hodnocení USGS, zveřejněné minulý týden, je první svého druhu za uplynulých 13 let.

„Spojené státy jsou jednou z nejčastěji aktivních částí Země, mají na svém území více než 10  procent  známých aktivních a potenciálně aktivních sopek,“ uvedla agentura ve své zprávě. Poukazují na to, že vulkány se rozkládají na celém území.

„Od roku 1980 jsme zaznamenali 120 erupcí a 52 epizod významných vulkanických nepokojů - zvýšená seismicita, zemní deformace a unik plynů byl pozorovánu 44 sopek v USA,“ uvádějí vědci.

Jaké velké je nebezpečí, že dojde k výbuchu sopky v Yellowstone?

Navzdory tomu všemu podle vědců není příliš pravděpodobné, že vulkán vybuchne. USGS místo toho řadí sopky na základě jejich zjevné hrozby pro lidský život. Yellowstone je považován za „vysoce nebezpečný vulkanický systém", ale existují i jiné sopky, u kterých je v budoucnu více či méně pravděpodobné, že vybuchnou a které jsou v hodnocení ještě před Yellowstonem.

Mount Baker, Mount St Helens a Mount Spurr za sebou mají historii menších erupcí, objevují se ale častěji než v Yellowstone a navíc byly tyto erupce zaznamenány v poslední době. Právě tyto tři sopky táhnoucí se od severu USA k Aljašce jsou proto považovány za „velmi vysoké riziko".

Michael Poland, hlavní vědec na observatoři sopky Yellowstone (YVO), vysvětluje: „Navzdory skutečnosti, že v Yellowstone za 70 tisíc let nevznikla žádná magmatická erupce, systém se v hodnocení dostal tak vysoko kvůli dlouhé historii velkých výbuchů, historii výbuchů par, pozorovaným seizmickým deformacím, činnosti plynů a přítomnost velkého množství lidé - každý rok národní park Yellowstone navštíví více než čtyři miliony lidí.“

K poslednímu výbuchu sopky u Yellowstone došlo asi před 70 000 lety. Dnes vědci odhadují, že pravděpodobnost, že Yellowstone vybuchne za našeho života, je minimální. Podle USGS je meziroční riziko erupce přibližně jedna ku 730 000, tedy asi 0,00014 procent.

Jaká je tedy nejnebezpečnější sopka v USA?

Celkem 18 sopek se svými parametry řadí k „velmi vysoce rizikovým", ale pouze jedna z nich se dostala na vrchol seznamu - impozantní Mount Kilauea na Havajském velkém ostrově. Sopka se dostala na vrchol žebříčku v květnu letošního roku začala chrlit lávu, která začala téct do obydlené oblasti největšího havajského ostrova.

„Žebříček ohrožení je zamýšlený jako vodítko, podle něhož by mělo být upřednostňováno a vylepšeno monitorování sopek. Yellowstone již patří mezi nejlépe sledované sopky na světě, ale očekáváme, že zdokonalené hodnocení hrozeb bude nápomocné při zdokonalení plánu monitorování,“ dodal Poland.

reklama