reklama

Základní jednotka hmotnosti by tak už nebyla odvozována od kovového prototypu, ale od pevné hodnoty Planckovy konstanty.

V současné době je prototyp kilogramu tvořen válcem ze slitiny platiny a iridia. Nicméně dlouhodobá měření ukázala, že se za více než sto let jeho hmotnost zmenšila o přibližně 50 mikrogramů, což odpovídá jednomu zrnku písku. Přitom jednoznačná definice kilogramu je důležitá, protože se od něj odvozuje řada dalších fyzikálních jednotek. Vědci proto připravili novou definici na základě pevné hodnoty Planckovy konstanty. Ta patří mezi základní konstanty v kvantové fyzice a vyjadřuje vztah mezi energií fotonu a frekvencí odpovídající jeho vlnové délce.

BIPM byl založen v roce 1875 a je strážcem sedmi hlavních jednotek, které lidstvo používá pro měření svého světa. Kilogram je poslední z nich, jež je stále definovaná podle hmotného předmětu. Například metr už nestanovuje tyč ze slitiny platiny a iridia. Základní jednotka délky byla definována na základě rychlosti světla ve vakuu.

reklama