Český premiér zároveň vysoce ocenil dosavadní japonské investice v ČR, které dosáhly částky 3,7 miliardy dolarů a vytvořily 47.000 pracovních míst. V České republice v současnosti působí 250 japonských firem.

Podle Sobotky Česko patří mezi země, které se v rámci Evropské unie staly bránou pro japonské investice. „Myslím si, že i v souvislosti s brexitem, kdy v minulosti řada japonských investic mířila do Velké Británie, je zde příležitost pro ČR, aby se stala ještě významnější bránou, pokud jde o vstup japonských podnikatelů a firem na společný trh Evropské unie," konstatoval.

„Do budoucna bychom přitom rádi maximálně posílili i vysokou míru přidané hodnoty u nových japonských investic, chceme zapojit japonské firmy do modernizace, robotizace a digitalizace našeho průmyslu. Domníváme se, že by nové investice mohly být také spojeny s rozvojem elektromobility (provozu dopravních vozidel na elektrický pohon), a samozřejmě také průmyslu 4.0," dodal.

Sobotka proto ocenil i dnešní podpis Memoranda o porozumění mezi českou Aliancí Společnost 4.0 a japonskou Iniciativou pro robotickou revoluci (RRI).

Při návštěvě Sobotku doprovází také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který představil vládou schválený Národní akční plán čisté mobility, který si do roku 2030 stanovil v ČR cíl zvýšit na deset procent podíl automobilů na alternativní zdroje energie.

Pro rozvoj čisté mobility jsou mimo jiné podstatná ložiska lithia na Cínovci, která jsou největší v Evropě a tvoří asi šest procent světových zásob. Sobotka dnes v Japonsku označil Českou republiku za možné budoucí lithiové centrum Evropy.

Jednou z nových japonských investic v ČR bude právě výstavba továrny na výrobu elektrolytu do baterií pro elektroauta japonskou firmou Central Glass, která bude zásobovat evropský trh. Továrna, jež vznikne v Pardubicích, hodlá ročně produkovat 20.000 tun elektrolytu.

Kromě memoranda týkajícího se technologií 4.0 bylo v rámci návštěvy českého premiéra v Tokiu podepsáno také Memorandum mezi agenturou CzechInvest a japonskou vládní agenturou na podporu obchodování a investic JETRO, jakož i Rámcová zajistná dohoda o spolupráci na třetích trzích mezi exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).