reklama

„Obrovským úspěchem Evropské lidové strany je dubnové přijetí směrnice týkající se údajů jmenné evidence cestujících. Současná kroky podniknuté za účelem zajištění bezpečnosti jsou podle mého stále nedostačující. Považuje proto za naprosto nezbytné, aby EU urychleně přijala další a mnohem razantnější protiteroristická opatření," vyjádřil Zdechovský.

Přijatá opatření musí řešit problém, ne znepřijemňovat běžný život

K dalším prioritám EU patří zamezení nelegálnímu pohybu střelných zbraní. Jádro problémů ale leží v nelegálním obchodu se zbraněmi. „Řešením je boj proti černému trhu, ne nesmyslná šikana vlastníků legálních zbraní," naráží europoslanec na kontroverzní místo původního návrhu Komise.

Podle Zdechovského jsou zapotřebí i systematické kontroly na vnějších hranicích a koordinované namátkové kontroly na vnitřních hranicích. „Dosud se systematické kontroly osob překračujících vnější hranice týkaly pouze občanů třetích zemí. Současná hrozba představovaná navrátilci ze strany zahraničních bojovníků se ale týká především obyvatel EU," vysvětluje.

V boji proti terorismu pomůže rychlá výměna informací a potrestání bojovníků za Islámský stát

Ani po opakovaných útocích nejsou členské státy EU schopny společně čelit hrozbám zahraničních bojovníků. Důvodem je neexistence stanoveného právního postupu při takových situacích. „Proto považuji za nutné co nejrychlejší přijetí ambiciózní směrnice k terorismu. Dále se členské státy musí shodnout na přístupu k navrátilcům z Islámského státu, aby bylo zajištěno, že každý navrátilec skončí v rukou spravedlnosti, jakmile se objeví na území EU," dodává a zároveň zdůrazňuje nutnost mezinárodní spolupráce. „V boji proti terorismu vůbec je také nutné zintenzívnění výměny informací zpravodajských služeb a zlepšení spolupráce se třetími zeměmi."

Nesmíme zapomínat na oběti

Zdechovský upozorňuje na opomíjené téma, kterým je podpora obětem terorismu a jejich rodinám „Podpora obětem a jejich příbuzným by měla být určena především osobám, které se staly oběťmi teroristického útoku v zahraničí. Je tedy třeba vyslyšet jejich hlasy, vyslechnout jejich příběhy a jejich znalosti využít v boji proti terorismu."

reklama