reklama

Počátkem tohoto měsíce americké námořnictvo nasadilo řízený raketový torpédoborec USS Hopper do vzdálenosti zhruba 20 kilometrů od ostrova, která byla od roku 2012 územím Číny. To bylo pravděpodobně nejsilnější projev americké angažovanosti vůči dalšímu čínskému revanšismu v nejdůležitější světové komunikaci na moři (SLOC).

V reakci na tento čin obvinil Peking Washington z porušování "suverenity" jejího území. Krátce poté popsala tuto operaci Komunistická strana Číny v novinách People's Daily jako záminku pro "plnou militarizaci čínských pozemních jednotek v blízkosti oblasti".

"Na tomto pozadí míru a spolupráce tu máme americkou loď, která chce svojí bezohledností vyprovokovat potíže," varoval komentář ve stranickém deníku. "Pokud dotyčná strana opětovně způsobí problémy a napětí, pak přiměje Čínu, aby dospěla k nekompromisnímu závěru: Aby mohla Čína pevně chránit mír v Jihočínském moři, musí posílit a urychlit na místě své jednotky, "pokračoval článek.

Scarborough Shoal, jak se nazývá místo, o kterém je spor, se nachází hruba 350 kilometrů od ekonomické zóny Filipín. Ty dříve toto místo spravovaly, a to jak za doby kolonizátorů ze Španělska a Spojených států, tak později, kdy Filipíny získaly nezávislost.

Během studené války Filipíny daly Američanům povolení k provádění námořních vrtů v blízkosti pstrpva. Čína "nuceně" obsadila ostrov v roce 2012.

V roce 2016 arbitrážní orgán v Haagu, který byl zřízen úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS), označil ostrov jako "společné rybářské území" pro sousední státy. To vyprovokovalo Čínu k tomu, že bránila rybářům z Filipín v přístupu k bohatým mořským zdrojům v oblasti.

Spojené státy dlouhodobě ve vztahu k ostrovu zachovávají oficiální neutralitu a několikrát v minulosti odmítly potvrdit, zda by v případě konfliktu s Čínou pomohly Filipínám v boji o sporné území. I proto se Filipíny pod prezidentovám Rodriga Duterteho snažily odpojit od Spojených států a sblížit se s Čínou.

Ostrovní země se však nakonec od celého konfliktu distancovala. "Nechceme se stát součástí americko-čínské války. Ať se Spojené státy postarají o své zájmy samy," řekl mluvčí prezidenta Duterteho.

Jedno je jisté - konflikt o malý strategický ostrov může přerůst ve velký vojenský problém. Spojené státy jsou navíc malými zeměmi v oblasti vítány, jelikož je podporují proti obrovské mocnosti, které se bojí.

reklama