reklama
Finále StarDance? Diváci si stěžují: Celkem nuda! A to podivné předávání ceny pro vítěze... - anotační obrázek
Finále StarDance? Diváci si stěžují: Celkem nuda! A to…

Island se by se mohl stát zemí, která zakáže mužskou obřízku. Guardian v té souvislosti uvádí, že rituál společný jak judaismu, tak i islámu, může být novým bojištěm ve válce o náboženskou svobodu.

Návrh, který mají v tuto chvíli na stole islandští poslanci, navrhuje trest odtětí svobody až na šest let pro každého, kdo by provedl obřízku z jiných než zdravotních důvodů. Kritici ale tvrdí, že krok, který vyvolal poprask mezi náboženskými vůdci v celé Evropě, by způsobil, že by byl pro Židy a muslimy život na Islandu neudržitelný.

Guardian podotýká, že obřezaný je každý třetí muž na světě – většinou právě z náboženských nebo kulturních důvodů.  Mnoho Židů a muslimů se obává, že otázka obřízky by se mohla stát živnou půdu pro antisemitismus a islamofobii. Poukazující na to, že podobné napětí provází i zákony týkající se náboženských šatů a rituálních porážek zvířat.

Návrh napadli nejen muslimští a židovští představitelé, ale i zástupci katolíků. Kardinál Reinhard Marx, předseda Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie, řekl, že návrh zákona je „nebezpečným útokem" na náboženskou svobodu. „Kriminalizace obřízky je velmi vážné opatření, které vyvolává hluboké znepokojení,“ uvedl duchovní.

Islandský zákon říká, že obřízka mladých chlapců porušuje jejich práva a je neslučitelná s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte. Poukazuje na paralelu s mrzačením ženských pohlavních orgánů - tedy ženskou obřízku - která již byla zakázána ve většině evropských zemí. Návrh zákona říká, že obřízka se provádí bez anestézie, a tvrdí, že postup se často provádí „v domácnostech, které nejsou sterilní, a provádí ji nikoliv lékaři, ale náboženští vůdci. Za takových podmínek existuje vysoké riziko infekcí, které mohou vést ke smrti.“

Předloha také uznává, že rodiče sice mají právo poskytovat svým dětem náboženskou výchovu, „takové právo ale nikdy nemůže překročit práva dítěte". Chlapci, kteří chtějí být obřezáni z náboženských nebo kulturních důvodů, mohou tak učinit, když dosáhnou věku, kdy plně pochopí význam tohoto zákroku, píše se v zákoně. Island má asi 336 000 obyvatel, žijí na něm i menší židovské a muslimské komunity, konkrétně jde asi o 250 židů a asi 1500 muslimů.

Poslankyně Silja Döggová Gunnarsdóttirová uvedla, že návrh zákona předložila poté, co si uvědomila, že neexistuje zákaz mužské obřízky, přestože ženská obřízka je na Islandu zakázána už od roku 2005. „Pokud máme zákony, které zakazují obřízku pro dívky, měli bychom to tak udělat i pro chlapce,“ vysvětluje. „Mluvíme o právech dětí, ne o svobodě víry. Každý má právo věřit tomu, čemu chce, ale práva dětí stojí nad právem na víru. "

Severské země mají pověst jako velcí bojovníci za lidská práva a rovnost pohlaví, dodala. „Pokud to Island podpoří, myslím, že ostatní země budou následovat." Otázka zákazu obřízky se objevila i v jiných evropských zemích, zatím ji ale nikdo oficiálně nezakázal.

Podle Milah UK, židovské kampaně, která chrání právo na obřízku, zákrok provádí pouze vysoce kvalifikovaní a kontrolovaní profesionálové, známí jako mohelové. Chlapci obřezání většinou podstupují osm dní po narození. „Židovská mužská neonatální obřízka - známá jako brit milah - je neodmyslitelnou součástí židovské identity, a je společná Židům ze všech zemí. Je respektovaná i v liberálně demokratických zemích,“ zdůraznila organizace. Paralely s ženskou obřízkou odmítá s tím, že částečné nebo úplné odstranění ženských genitálií může způsobit obtížný a bolestivý styk a vážné zdravotní komplikace. Naproti tomu obřízka je jen malá procedura, která nemá na dítě negativní vliv ani v dospělosti.

Ahmad Seddeeq, imám islámského islámského kulturního centra Islandu, tvrdí, že tento návrh je v rozporu s náboženskou svobodou. „Obřízka byla praktikována po staletí, je hluboce zakořeněná v kulturních a náboženských tradicích," řekl. Muslimové na Islandu už teď musejí kvůli neochotě místních lékařů cestovat do sousedních zemí, aby nechali své děti obřezat. Ale Seddeeq dodává, že „lékařský přínos této praxe daleko přesahuje rizika".

Židovská a muslimská komunity varují, že pokud bude obřízka zakázána, praxe bude probíhat „na černo“, nebo budou náboženské menšiny jezdit nebo se rovnou stěhovat do zemí, kde je to povoleno. Islandský návrh zákona o obřízce má ale podle Gunnarsdóttirové podporu mezi stranami a také širokou veřejnou podporu. Pokud projde prvním čtením, návrh zákona půjde do komisí. Pak bude trvat několik měsíců, než se stane zákonem.

2 komentáře (Poslední 25.02. 21:10) Napište svůj názor

reklama