reklama

Podle Ahmeda je migrační krize jedním z horkých evropských témat. Autor pro server The Atlantic tvrdí, že je znepokojen vyhlídkami, podle nichž by to mohlo do budoucna přinést vlnu násilí. Obecně je prý ale optimistou když říká, že s dostatečnou dávkou moudrosti a trpělivosti dokáží evropští lídři provést své národy tímto složitým obdobím.

Mrzí ho rovněž, jakou pověst muslimský svět v Evropě má. Připomíná, že před mnoha stoletími bývaly doby, kdy muslimští vědci určovali směr v medicíně, astronomii a dalších vědeckých oborech. Dnes jsou podle něj muslimové vnímáni jen jako uprchlíci, jenž prchají před svými krvelačnými muslimskými pány.

Podle něj byli muslimové a jejich kultura vždycky součástí Evropy a podíleli se na jejím rozvoji. Vítá proto kroky kancléřky Merkelové a chválí její vstřícnost vůči uprchlíkům. Stejně tak si pochvaluje postoje papeže Františka, který podle něj v symbolické rovině udělal pro dobré přijetí uprchlíků na kontinentu mnoho.

Připomíná také, že uvnitř samotného muslimského světa existuje silné pnutí mezi tradičním, konzervativním proudem věřících a moderními liberály. Ti první podle něj chápou víru jako středobod celé lidské existence a vše ostatní jí podřizují. Ti druzí naopak vnímají moderní trendy a vědí, že je potřeba, aby se civilizace vyvíjela dopředu, přičemž víra a vývoj nestojí v opozici.

Je si rovněž vědom toho, že soužití mezi muslimy a většinovou populací není vždycky lehké. Připomíná, že například v USA měli muslimové velké problémy po 11. září 2001. Problémem prý je, že jsou muslimové často házeni do jednoho pytle bez ohledu na to, z jaké země přicházejí, jaké mají zvyky a jak se chovají.

To pak podle Ahmeda vede k radikalizaci. Evropští muslimové (zvláště ve třetí generaci) se cítí většinovou populací odstrkováni a snáze tak podlehnou slovům radikálních kazatelů, kteří jim tvrdí, že islám a Západ spolu nikdy nemohou žít v míru.

Podle něj modernisté a liberální muslimové selhávají zejména (paradoxně) ve využívání moderních technologií. Internet, YouTube a další platformy ovládli radikálové a díky tomu se teď mylně domnívají, že to jsou oni, kdo jsou nositeli pokroku a budoucnosti.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama