Neslučitelné s přežitím

Další takový pokus proběhl uplynulou neděli, kdy zhruba v 15:50 místního času muž, který cestoval v podvozku letounu směřujícího na letiště Heathrow, dopadl na zahradu v Londýně, připomíná Abend. Doplňuje, že černý pasažér pochopitelně nepřežil.

Úřady se domnívají, že zatím neidentifikovaný muž vypadl z letu společnosti Kenya Airlines, který odstartoval z Nairobi, a policie soudí, že cestoval právě v šachtě přistávacího podvozku, nastiňuje pilot. Deklaruje, že každý, kdo se o něco takového pokusí, je blázen neuvědomující si nebezpečnost situace, který musí být naprosto zoufalý.

Předně, přistávací podvozek velkého letadla má jen malý prostor na cokoliv jiného než masivní konstrukci a kola,“ pokračuje Abend. Vysvětluje, že bez znalosti, kam se přesně umístit, se člověk ocitne v cestě tohoto zařízení, které je zatahováno a spouštěno pod hydraulickým tlakem 3.000 PSI a bude zřejmě rozmáčknut jako hmyz.

Zadruhé, nedostatek kyslíku ve velké výšce během téměř 9 hodin trvajícího letu, který absolvovalo letadlo Kenya Airlines, se příliš neslučuje s lidským přežitím, deklaruje bývalý kapitán. Dodává, že teplota okolo -50 °C zase neumožňuje správný tok krve v lidském těle.

Zatřetí, pokud někdo tyto podmínky přežije, spouštějící se přistávací podvozek během přiblížení k letišti vytáhne pasažéra ze šachty a potenciálně jej pošle vstříc jeho osudu, deklaruje publicista. Přiznává, že v dubnu 2014 takovou cestu ze San Jose do Maui zázrakem přežil šestnáctiletý mladík, ale dodává, že je těžké tomu uvěřit.

Skrýt se není obtížné

Jak je tedy možné, že někdo vypadne?“ pokládá otázku Abend. Poukazuje, že když je letadlo na zemi, podvozek je vysunutý, přičemž jde o změť součástek, drátů a hydraulických okruhů, takže vyšplhat po něm do šachty a skrýt se tam není obtížné, především pokud je tma.

Piloti během předletové prohlídky letadel používají baterky, ale nedohlédnou do každé škvíry, uvádí zkušený kapitán. Dodává, že černý pasažér se může do podvozkové šachty schovat až potom, co pilot dokončí kontrolu, a tak zůstane neodhalen.

Okolo podvozku se pohybuje mnoho pozemního personálu, který nakládá zavazadla a obsluhuje letadlo, připouští Abend. Zdůrazňuje, že tito pracovníci se soustředí na své úkoly a nemají v popisu práce chytat lidi, kteří v okolí letadla nemají co pohledávat.

Pokud se černému pasažérovi podaří skrýt, může počkat, až bude letadlo naloženo a připraveno pro let, naznačuje publicista. Podotýká, že příležitost ukrýt se v podvozku či zavazadlovém prostoru se otevírá především na méně rušných letištích, kde letadla stojí na přímo ploše.  

Na cestě k samotnému čekajícímu letadlu pak černému pasažérovi stačí pouze přelézt plot letiště na méně střeženém místě, uvádí pilot. Domnívá se, že na letištích s nižšími bezpečnostními standardy se k letadlu lze dostat přímo z terminálu.

Nakonec, v současné době vysoké bezpečnosti je velmi nepravděpodobné vplížit se na palubu dopravního letadla, neřkuli let přežít,“ píše Abend. Zdůrazňuje, že poslední případ je tragédií, která potkala někoho, kdo byl zoufalý natolik, že se o takový hazard pokusil.