Stávající ustanovení o vojenské registraci by podle serveru mělo být doplněno o následující řádky: "Vojenská registrace, vynětí z vojenské registrace a změny dokladů o vojenské registraci občanů, kteří jsou povinni být registrováni u armády, mohou být provedeny bez osobní přítomnosti občanů ve vojenském komisariátu."

Podle návrhu usnesení by tak nově byla vojenská registrace založena na údajích obsažených ve "státním informačním zdroji, jiných státních informačních systémech a informačních zdrojích". Nadále však potrvá nutnost dostavit se na lékařské a psychologické vyšetření.

Oznámení o nutnosti dostavit se na vyšetření bude zasláno ve formě předvolání, které se automaticky považuje za doručené sedm dní po jeho zapsání do rejstříku. Pokud se občan nedostaví do 20 dnů od doručení předvolání, budou mu uložena omezení podobná těm, která stanoví zákon o elektronických předvoláních.

Rusko se dlouhodobě potýká jak s rostoucím počtem zabitých a zraněných vojáků, tak i zběhů. Britská zpravodajská služba uvedla, že ruské vojenské soudy zaznamenaly mezi lednem a květnem celkem 1053 případů dezerce.

Počet dezertérů je od začátku letošního roku je vyšší, než za celý loňský rok.  Podle ruského vojenského soudu ukazují je většina dezertérů odsouzena pouze k podmíněným trestům, aby mohli být znovu nasazeni do boje na Ukrajině.