reklama

Vládní program poslancům předložil premiér ještě minulý týden a požádal je o vyslovení důvěry kabinetu. Diskuse trvala čtyři dny, vystoupilo v ní přes 70 řečníků, zejména z opozice.

Její zástupci vládnímu programu vyčítali nedostatek konkrétních a jasných cílů. V závěru diskuse premiér poděkoval řečníkům a dodal, že členové vlády diskusi sledovali a že ve více vystoupeních viděl podnětné myšlenky.

Podle nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) má Slovensko nejhorší zkušenosti právě s Ficovými vládami. "Vždy je provázela korupce, vulgárnost, naše země stagnovala, a ta poslední skončila vraždou novináře a jeho snoubenky," uvedl předseda PS Michal Šimečka.

Programové prohlášení podle agentury TASR deklaruje prioritu silného sociálního a právního státu založeného na principech tržního hospodářství, které je dobře regulováno a potřebně upraveno. Vláda vyjádřila závazek obnovit partnerský dialog na všech úrovních a respektovat oprávněné požadavky partnerů.

V souladu s tím chce nová vláda podniknout kroky směřující k modernizaci a efektivitě státu, s důrazem na sociální jistoty, konkurenceschopné podnikatelské prostředí, zlepšení kvality vzdělávání a zdravotní péče a posílení důvěry veřejnosti ve spravedlnost a právní stát. Zároveň však zdůraznila, že důležité vnitrostátní sociálně-ekonomické cíle neumožní další zvyšování výdajů na obranu.

V rámci svého programu se vláda zavázala zastavit zneužívání bezpečnostních složek k politickým cílům a uklidnit polarizovanou společnost. Rovněž věnuje pozornost národnímu sebevědomí, posilování suverenity, státnosti a zdravého vlastenectví, s důrazem na úctu k státním symbolům, národním a kulturním tradicím.

Ohledně zahraniční politiky se vláda zavázala pokračovat v podpoře řešení konfliktu na Ukrajině, které respektují principy mezinárodního práva, včetně nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Tato podpora má být poskytována v souladu s mezinárodně uznanými hranicemi a právem Ukrajiny na sebeobranu.

Slovenská vláda také plánuje aktivně vystupovat proti zrušení práva veta při rozhodnutích Evropské unie, která vyžadují jednomyslný souhlas všech členských států. Taktéž se postaví proti neodůvodněnému přesouvání pravomocí z členských zemí na EU. Přestože někteří členové tříčlenné vládní koalice vyjádřili kritiku některých rozhodnutí a kroků EU, považuje slovenská vláda členství v unii za nenahraditelné.

V obsáhlém dokumentu s názvem "Lépe, klidněji a bezpečněji žít", který má 88 stran, vláda slibuje zavedení bankovní daně a vyšší zdanění pro občany s vyšším příjmem. Naznačuje také vyšší zdanění mimořádných zisků firem, což částečně inicioval předchozí kabinet. Majitelé dvou nebo více nemovitostí určených k bydlení by měli čelit vyšší majetkové dani.

Plánuje se rovněž zvýšení daní z tabáku a lihu a uvažuje se o zdanění slazených nápojů. Vláda rovněž potvrdila svůj odmítavý postoj k poskytování vojenské pomoci Ukrajině, která čelí ruské vojenské invazi.