"Uvědomili jsme si, že pouze dnešek je skutečný, protože to, co se stane zítra, zůstává neznámé. Bezstarostné včerejšky jsou pryč. Z těchto důvodů stále více párů svatbu neodkládá, ale rychle se rozhoduje uzavřít sňatek," uvádí se ve zprávě ministerstva.

K nárůstu počtu sňatků nejspíše přispělo i zjednodušení úředních procedur pro uzavření manželství za války. Nyní lze manželství uzavřít na jakémkoliv oprávněném úřadu po celé zemi, zatímco dříve ženiši a nevěsty museli čekat měsíc v místě bydliště.

Vojáci, policisté a zdravotníci (resp. vojákyně, policistky a zdravotnice) mohou uzavřít sňatek i po internetu, bez osobní přítomnosti. Postačí doložit potvrzení vystavené velitelem či vedoucím na místě výkonu služby.