Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Vláda odsouhlasila další příspěvek na dodávky munice Ukrajině

zbraně, ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)
zbraně, ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)
Foto: unsplash.com

Prezenční studenti v doktorském studijním programu na vysoké škole by měli mít zákonem garantovaný příjem, který bude vyšší než minimální mzda. Počítá s tím návrh novely zákona o vysokých školách, který odsouhlasila vláda na středečním jednání. Projednala také návrh nového zákona o integračním sociálním podniku a schválila další příspěvek na dodávky munice Ukrajině v rámci tzv. české iniciativy.

Vláda připravila do Parlamentu obsáhlou novelu zákona o vysokých školách, která mimo jiné přináší reformu doktorského studia, nastavuje nový legislativní rámec pro orgány soukromých vysokých škol, podporuje internacionalizaci českého vysokého školství či snižuje administrativní zátěž.

"Návrh úpravy vysokoškolského zákona, který se soustředí na kvalitu doktorského studia, je velice důležitý z hlediska kvality vzdělávání, kvality výzkumu a cílů, které máme, například pokud jde o restart Česka," uvedl premiér Petr Fiala (ODS). "Novela zavádí garanci příjmů doktorandů ve výši nejméně 1,2násobku minimální mzdy, umožňuje kombinaci mzdy nebo platu a stipendia pro doktorské studenty a zavádí některé další prvky, které posílí kvalitu doktorského studia na vysokých školách," poznamenal předseda vlády.

Novela také nově upravuje problematiku vytváření podmínek pro studium studentů se specifickými potřebami, zejména se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra a podobně, upravuje pravidla fungování soukromých vysokých škol tak, aby se přiblížila vysokým školám veřejným, nebo umožňuje vysokým školám, aby přestaly vybírat poplatek za studium v cizím jazyce v doktorském studijním programu.

Vláda projednala a schválila také další příspěvek České republiky na podporu Ukrajiny. "Touto formou se zapojujeme do české iniciativy, která je velmi úspěšná a do které už ohlásilo zájem zapojit se kolem dvaceti zemí," konstatoval premiér Fiala. "Pro Ukrajinu je mimořádně důležité, že ví, že v rámci týdnů či měsíců dorazí další munice, a tomu může přizpůsobovat už dnes svou taktiku. Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří se do této iniciativy zapojili. A česká vláda dnes udělala další krok v tomto směru," dodal.

Vláda projednala a schválila také návrh nového zákona o integračním sociálním podniku. Nový zákon má pomoci začlenit osoby s určitým sociálním znevýhodněním na pracovní trh a také s důstojným a stabilním zaměstnáváním osobám se zdravotním postižením a osobám v předdůchodovém věku. Zaměstnavatelé, kteří získají status integračního sociálního podniku zaměstnáváním například osob bez středního vzdělání, s uděleným azylem či dočasnou ochranou, propuštěným z výkonu trestu, starších 60 let, osob bez přístřeší, se zdravotním postižením nebo s dalším typem sociálního znevýhodněním a splní další zákonem stanovené podmínky, budou mít nárok na příspěvek na zaměstnávání těchto lidí a také na motivační příspěvek ze státního rozpočtu.

Kabinet schválil rovněž návrhy novel zákonů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o veřejném zdravotním pojištění, které především zapracovávají do českého práva požadavky nových či novelizovaných evropských nařízení a směrnic. Odsouhlasil také návrh na přístup České republiky ke Stanovám Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací, který ještě musí schválit Poslanecká sněmovna a následně podepsat prezident republiky.

Témata:  vláda ČR zbraně

Aktuálně se děje

21. dubna 2024 6:17

Peskov: Rozhodnutí americké sněmovny bylo „očekávané a předvídatelné“

Sobotní souhlas Sněmovny reprezentantů USA s dlouho odkládaným balíčkem pomoci pro Ukrajinu ve výši 61 miliard dolarů zabije ještě více Ukrajinců, uvedl podle agentury AFP Kreml.

Zdroj: Julie Jarošová

Další zprávy