Čornomorsk opustila loď Ocean Lion plavící se pod liberijskou vlajkou, která veze bezmála 65.000 tun kukuřice do Severní Koreje. Druhá loď pod tureckou vlajkou, Rahmi Yagci, má dopravit do Istanbulu přes 5000 tun slunečnicových pokrutin.

Čtyři další plavidla podle tureckého ministerstva čekají na kontrolu ve společném koordinačním centru v Istanbulu. Toto centrum dohlíží na dopravu černomořským koridorem a má v situaci pokračujících bojů na Ukrajině zajistit bezpečný vývoz obilí ze tří ukrajinských přístavů.

Podle ukrajinské správy mořských přístavů v rámci mezinárodní dohody od začátku srpna z Ukrajiny vyplulo přes černomořskou trasu 12 lodí, které mířily do sedmi zemí. Celkově přepravily na 370.000 tun zemědělských komodit, například kukuřice. Podle úřadu je cílem vyvážet přes Černé moře zhruba tři miliony tun zemědělských produktů za měsíc.

Rusko se v dohodě zavázalo, že po dobu přepravy nebude na přístavy útočit, a Ukrajina zajišťuje bezpečné proplutí lodí zaminovanými vodami. Očekává se, že Ukrajinci vyvezou 20 milionů tun obilí, jehož absence na světových trzích by v řadě zemí vyvolala krizovou situaci.