reklama

Slonim, který se těšil odbornému uznání i v zahraničí, obdržel v roce 2014 stříbrnou medaili Senátu. Opakovaně byl také navržen na státní vyznamenání.

Celý svůj vědecký život zasvětil imunologii a virologii. Třicet let stál v čele Výzkumného ústavu imunologického a během této doby v něm bylo vyvinuto sedm důležitých virových očkovacích látek a 27 diagnostických preparátů.

Díky Slonimovi se v ČR rozvinul výzkum a výroba virových vakcín, jejichž celostátní užití vedlo k vymýcení dětské obrny, eliminaci spalniček a drastickému omezení výskytu příušnic.

Významná byla také práce jeho na vývoji nového typu vakcíny proti pravým neštovicím a na bezpečnější a účinnější očkovací látce proti vzteklině. Virolog po desítky let úzce spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Věnoval se také pedagogické činnosti, půlstoletí přednášel a vedl studenty na fakultách Univerzity Karlovy a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, školil vědecké aspiranty ve virologii a publikoval stovky odborných a vědeckých článků.

reklama