reklama

„Vláda imigrační krizi dlouhodobě podceňuje. To je velmi nebezpečné. Nechceme ale Sobotkův kabinet jenom kritizovat, proto jsme představili konkrétní opatření, která zajistí bezpečí všem občanům naší země. Požadujeme, aby Schengen opustily státy, které nejsou schopny chránit vlastní hranici. Je nutné zřídit hotspoty v Severní Africe, zvýšit tresty za převaděčství, stejně jako vést informační kampaň v zemích původu imigrantů," upozornil předseda ODS Petr Fiala.

„Ti, kteří k nám přicházejí z jiných kultur, musí respektovat naše hodnoty. Trvejme na důsledné integraci imigrantů! Ti musí prokázat znalost českého jazyka a naší historie. Nesmíme dovolit, aby stále více kompetencí přebíral Brusel. Jsme suverénní země, proto odmítněme kvóty na přerozdělování imigrantů! Stejně tak máme právo rozhodnout, komu udělíme azyl. Musíme udělat maximum, aby naše země zůstala svobodná a bezpečná," uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

„Pokud by některé státy uzavřely hranici, do České republiky by mohli proudit ilegální imigranti. Musíme se proto připravit na možné uzavření hranic. S tím souvisí i zlepšení práce českých tajných služeb a poskytování jen dočasného azylu. Stejně tak musí být zpřísněna možnost slučování rodin. Důsledná integrace a identifikace opravdových uprchlíků zabrání vzniku ghett, která vidíme v mnoha evropských městech," uvedl kandidát ODS na hejtmana v Královéhradeckém kraji Martin Červíček.

CÍL 1: ZASTAVENÍ NEKONTROLOVANÉ MIGRACE

 • Vyloučení států, které nejsou schopny chránit vnější hranici EU, ze Schengenu
 • Zřízení hotspotů v severní Africe (podobně jako v Turecku) – rozhodnutí o zahájení azylového řízení může proběhnout již na africké pevnině, aniž by migranti vstoupili na území EU.
 • Informační a preventivní kampaň v zemích původu, která bude pravdivě informovat o rizicích a postizích v případě podnikání nelegálních cest přes vnější hranici EU.
 • Finanční pomoc Turecku, Jordánsku a Libanonu na rozvoj kapacit a kvality života v uprchlických táborech.
 • Podmínění finanční a politické podpory státům v severní Africe jejich skutečnou spoluprací na omezování migrace do Evropy.

CÍL 2: EFEKTIVNÍ VRACENÍ NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ

 • Vyjednání dohod o navrácení uprchlíků s bezpečnými zeměmi (tzv. readmisních dohod)
 • Vyjednání dohod o navracení uprchlíků se zeměmi, ve kterých rozvíjíme rozvojovou spolupráci
 • Urychlené navrácení uprchlíků, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta. Jelikož se jedná o finančně i technicky náročný proces, měli bychom v realizaci návratů spolupracovat se sousedními zeměmi.

CÍL 3: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

 • Zvýšení trestů za převaděčství
 • Odmítnutí bezvízového styku s Tureckem a Ukrajinou
 • Aktivní připravenost na dočasné uzavření hranice v případě potřeby
 • Odmítnutí přerozdělovacích kvót pro uprchlíky
 • Zlepšení koordinace práce českých tajných služeb
 • Zlepšení mezinárodní výměny informací zpravodajských služeb
 • Důsledné prověřování neziskových organizací pomáhajících uprchlíkům

CÍL 4: ZLEPŠENÍ AZYLOVÉHO ŘÍZENÍ

 • Změna Ženevské úmluvy o uprchlících – dokument z 50. let již nereaguje na aktuální „stěhování národů".
 • Místo trvalé azylové ochrany poskytování dočasné, tzv. doplňkové ochrany pouze po dobu trvání ohrožení v domovské zemi
 • Zpřísnění možnosti slučování rodin
 • Odmítáme centralizaci azylové politiky na evropskou úroveň. V případě dalšího přesunu azylových pravomocí na EU musí ČR vyjednat trvalou výjimku.

CÍL 5: DŮSLEDNÁ INTEGRACE PŘIJATÝCH UPRCHLÍKŮ

 • Podmínění prodloužení povolení k pobytu a získání sociální podpory aktivní účastí na jazykových a integračních kurzech
 • Povinné a bezvýjimečné prokázání znalosti české historie a reálií jako podmínka získání českého občanství
reklama