Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Stát by měl nově zaštítit podle schváleného pozměňovacího návrhu Heleny Válkové (ANO) udílení ústních právních rad lidem, kteří mají příjem do trojnásobku životního minima.

Žadatelé by se po zaplacení stokorunového regulačního poplatku obraceli na Českou advokátní komoru. Každý nemajetný člověk by měl ročně nárok na schůzky v celkovém čase dvě hodiny.

Státem garantovaná právní pomoc pro chudší se má rozšířit i na správní řízení, tedy zjednodušeně řečeno na rozhodování úřadů o právech a povinnostech lidí. Stejně by byl státem odměněn i advokát vybraný komorou k zastupování nemajetného stěžovatele u Ústavního soudu.

Dolní komora nekývla na požadavek Zdeňka Ondráčka (KSČM), který by bezplatnou pomoc rozšířil ještě víc, i na zastupování před nejvyššími soudy a před krajskými soudy v civilních sporech.

Poslanecká novela autorů z řad ČSSD, ANO, TOP 09 a ODS v úpravách ústavně-právního výboru předpokládá, že advokát by mohl školit nejvýše pět koncipientů, nyní jejich počet omezen není. Stanovení nejvyššího možného počtu má podle předkladatelů jejich školení zlepšit.

Navrhovanou úpravu advokátní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, předkladatelé zdůvodňují rostoucím počtem uchazečů o její složení a snahou o zvýšení kvality jejich přípravy.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný - nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.