reklama

Podle Zemana existují dva přístupy ke zkušenosti, která plyne z druhé světové války. "První je velice jednoduchý: bylo vítězství a teď je vše v pořádku. Je to přístup prostý, ale chybný," uvedl. "Druhý přístup je založen na otázce, zda se mohou dějiny druhé světové války, byť jiným způsobem, zopakovat, anebo nikoliv. Bohužel, mohu odpovědět, že mohou," řekl.

Podstata druhé světové války podle Zemana spočívá v tom, že to byla první likvidační válka ve 20. století. Cílem totiž nebylo získání nového území či hospodářských zisků, ale likvidace nepřátel na základě rozdělení lidí na dvě skupiny podle principu rasového či národnostní nenávisti. Na skupinu nadlidí a skupinu otroků jako lidí, které je nutné zlikvidovat, buď přímo usmrtit, anebo udřít k smrti prací v koncentračních táborech s heslem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje). V prvé řadě byli ničeni židé, v druhé se pak plánovalo zničit všechny Slovany a dalšími oběťmi by se staly jiné národy, neodpovídající požadavkům oněch nadlidí.

"Tato nenávist se opakuje. Existuje hnutí, založené na zásadě nenávisti, v tomto případě náboženské nenávisti. Proto je nutné sjednotit všechno úsilí, abychom byli schopni úspěšně bojovat s mezinárodním terorismem," zdůraznil prezident v zjevné narážce na Islámský stát.

Upozornil, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun uvedl, že existuje již 35 organizací, více či méně spjatých s Islámským státem. "Připomíná to rakovinu a její metastázy," varoval Zeman. Upozornil, že tyto skupiny operují hlavně v Africe a na Blízkém východu, ale působí i v Evropě, jak svědčí útoky v Paříži, Bruselu a dalších městech. Tato válka s nenávistí musí být podle Zemana založena na sjednocení úsilí všech stálých členů Rady bezpečnosti OSN, na obnovení nové koalice na nových principech, jak nedávno v Moskvě zmínil francouzský prezident François Hollande.

"Chtěl bych jen vzpomínat a nic více. Ale toto varování před druhou válkou zničující své nepřátele se zdá opodstatněným. Chtěl bych vyzvat, abychom překonali všechny konflikty a všechny problémy, které vždy rozdělují velmoci a nejen velmoci. Nic nesjednocuje více, než společný nepřítel. A my máme takového společného nepřítele v podobě mezinárodního terorismu," zdůraznil Zeman. "Doufám, že jednou se zde a na jiných velvyslanectvích setkáme na svátek vítězství nad mezinárodním terorismem," dodal na závěr.

reklama