Africký mor prasat byl potvrzen u deseti zvířat, u čtyř divokých prasat se na výsledky ještě čeká. "U čtyř divokých prasat byly výsledky negativní. Uhynulá divoká prasata byla nalezena uvnitř oblasti zamoření, která se včera (v pondělí) rozšířila na celý okres Zlín," uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

V zamořené oblasti platí zákaz lovu a krmení divokých prasat. Veterináři již po prvním potvrzení výskytu afrického moru prasat testovali prasata chovaná společností Zemet u Zlína, výsledky byly negativní, zvířata jsou tam zdravá. V pondělí po rozšíření zamřené oblasti testovali i prasata chovaná společnostmi Lukrom a Zemědělci Vlachovice.

V původní vymezené oblasti museli lidé také nahlásit doma chovaná prasata, v rozšířené zóně se však soupis domácích prasat dělat nebude. Chovatelé musí prasata ustájit tak, aby nemohla přijít do kontaktu s divokými prasaty. Za porušení hrozí fyzickým osobám pokuty až 50.000, právnickým osobám či podnikatelům až dva miliony korun.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína u nemocnice.

Aafrický mor prasat je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř 100% úmrtností, informuje svscr.cz. Původním zdrojem nákazy bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata. Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42°C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. V populaci divokých prasat se virus šíří zejména přímým kontaktem, ale také krmivem, vodou a předměty.