reklama

Původně Pelikánův rezort navrhoval pokles o dvě třetiny, nově navrhuje snížení tarifního platu o třetinu a minimální odměny z 3000 na 2000 korun. To se ale komoře příliš nelíbí a proto přijala usnesení, ve kterém plány na snížení odměn nebo počtu úřadů odmítla a varovala před tím, že exekutoři ukončí činnost, pokud se tarify sníží.

Změna by měla platit od příštího roku. „Naším cílem je skutečně snížit vaše odměny. Zároveň ovšem nikdo nemá v úmyslu ohrozit vymahatelnost práva v této zemi. A nikdo vás nechce připravit o spravedlivý zisk nebo získávat politické body, tím že ohrozí vymahatelnost práva," vysvětloval exekutorům Pelikán.

Snížení odměn však podle nespokojených exekutorů povede ke zhoršení systému vymáhání práva v ČR, řada exekutorských kanceláří prý rovnou skončí. Komora proto vyzvala ministerstvo, aby upustilo od „nekoncepčních zásahů" do exekučního práva a vytvořilo úpravu dlouhodobě udržitelného a stabilního systému vymáhání pohledávek. Nynější změny považují exekutoři za nevyvážené - upřednostňují prý dlužníky na úkor věřitelů.

Ministr si vzal na pomoc modelový příklad kanceláře, které má čtvrtinovou úspěšnost při vymáhání a 2400 exekucí za rok. Vypočítával, že její zisk je ročně zhruba 3,8 milionu korun. Na základě údajů Finanční správy je to podle Pelikána přes čtyři miliony korun. Soudní exekutor tak má podle něj průměrný měsíční příjem téměř 350.000 korun. Změny by měly přinést snížení příjmu na zhruba 170.000 korun.

S takovými čísly ani závěry však zástupci exekutorů nesouhlasili. Ministra dokonce někteří obvinili, že má nejapné poznámky nebo zesměšňuje dotazující.

Exekutorská komora naopak uvedla, že podle jejich výpočtů u průměrně velkého úřadu s 5000 novými exekucemi ročně a 20 zaměstnanci činí roční hrubý zisk dva miliony korun, tedy 167.000 korun měsíčně před zdaněním.

Pelikán však trval na svém a dodal, ž jeho úřad do budoucna chystá další snížení odměn, a to v souvislosti s novelou zákona. Ta by měla zavést povinné zálohy věřitelů, což by vedlo k dalšímu snížení tarifní odměny exekutorů o dvě třetiny a minimální odměny na 1000 korun. Nyní je základní tarifní odměna 15 procent, od ledna by podle ministerstva měla být deset procent a následně se změnou zákona pět procent.

Ministerstvo podle Pelikána také počítá se snížením počtu exekutorů. Exekutorská komora tvrdí, že snížení tarifů o deset procent povede ke snížení zisku na nulu. V případě dvoutřetinového poklesu se průměrný úřad s 20 zaměstnanci prý dostane do ztráty.

reklama