reklama

Z celkového počtu 37 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 14 případech, což 37,8 procent. To znamená, že se jedná o téměř totožné zjištění jako v 1. čtvrtletí tohoto roku, kdy inspektoři zaznamenali nedodržení zákonů v 35,7 procentech, informuje coi.cz.

"Celkový trend má však klesající tendenci. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku ČOI zaznamenala pokles porušení právních předpisů zhruba z 80 procent na 40 procent," sdělil ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

"Přesto výsledky provedených kontrol potvrdily, že na trhu stále působí firmy, které v současné době porušují především povinnost oznamovat ČOI konání těchto akcí a obcházejí zákaz přijímat platby za nabízené výrobky či služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Proto bude ČOI kontroly předváděcích prodejních akcí provádět i v následujícím období," dodal Bezecný.

Inspektoři ve druhém čtvrtletí pravomocně uložili 17 pokut v celkové hodnotě více než sedm milionů korun. Jejich celková výše byla ovlivněna především uložením pokuty ve výši 1,6 milionu Kč společnosti Worm a také pokutou jeden milion korun pro společnost BNM-Medical Czech SE.

reklama