ČOI kvůli covidu omezila na určitou dobu některé činnosti, které vyhodnotila jako epidemiologicky rizikové. "Protiepidemiologická opatření pak dopadla i na hospodářské subjekty vykonávající činnosti, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce," uvedla ČOI. Pandemická situace se dotkla rovněž spotřebitelů, kteří měli omezený přístup k některým službám. Museli se prokázat například očkováním či negativním testem.

Čísla z loňska jsou tak i přes mírný meziroční nárůst stále výrazně nižší než v období před pandemií koronaviru. V roce 2019 provedla inspekce 26.854 kontrol, nedostatky zjistila u téměř 45 procent z nich. Uložila také více než 11.700 pokut v celkové hodnotě zhruba 114 milionů korun.

Nejvíce kontrol loni inspektoři provedli v Plzeňském a Karlovarském kraji, dohromady 3304. V těchto dvou regionech také uložili nejvyšší pokuty. Bylo jich 1136 v celkové hodnotě 19 milionů korun. Nejvyšší podíl nedostatků pak ČOI zaznamenala v Jihomoravském a Zlínském kraji, při 2401 kontrolách jich bylo 48 procent. Následuje Praha a střední Čechy se 47 procenty.

"Všechny naše inspektoráty pokračovaly v dozoru nad výrobky, které se vyskytují na trhu, a to nejen kontrolou administrativních náležitostí (jako je jejich značení a průvodní dokumentace), ale v mnoha případech i odběrem vzorků s následným testováním ve zkušebnách," uvedl zástupce ředitele ČOI Vlastimil Turza. Nejčastěji inspektoři kontrolovali respirátory, hračky, elektrická zařízení nebo tuhá paliva. Z 292 odebraných vzorků jich do uzávěrky výroční zprávy 156 vyhodnotili jako nevyhovujících. "Je tedy zřejmé, že je nutné věnovat tomuto typu kontrol nadále velkou pozornost tak, aby byla eliminována rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena," podotkl Turza.

Na rozdíl od roku 2020 nemusela ČOI loni omezovat kontrolu čerpacích stanic. Z odebraných vzorků pohonných hmot bylo 0,7 procenta nevyhovujících. Pod jedním procentem se tento podíl drží tři roky v řadě. "Potvrdilo se, že kvalita pohonných hmot je na českých čerpacích stanicích dlouhodobě dobrá, a spotřebitelé se tedy nemusejí obávat benzin, naftu ani jiné pohonné hmoty tankovat," dodal Turza.

Lidé loni dali inspekci 10.252 podnětů ke kontrole. ČOI jich 1363 vyhodnotila jako oprávněných. V přímé souvislosti s tím provedli inspektoři 2724 kontrol, porušení právních předpisů zjistili u dvou třetin z nich. Nejčastěji si lidé stěžovali na činnost internetových obchodů, podnětů ke kontrole bylo v této oblasti více než 4000.

ČOI zajišťuje ochranu práv spotřebitelů, má na starosti mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kontroluje firmy a živnostníky, kteří nabízejí zboží a služby. Nesleduje kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Úřad se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.