Kontrol zaměřených na dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, o povinném značení lihu a o spotřebních daních loni obchodní inspekce provedla 5248. Porušení těchto zákonů zjistila v 337 případech, z toho 323 pochybení se vztahovalo k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Porušení zákona o povinném značení lihu ČOI nezjistila. Se započtením porušení zákona o ochraně spotřebitele inspektoři odhalili pochybení při 2268 z 5248 kontrol.

Včetně sankcí za porušení dalších právních předpisů ČOI loni pravomocně uložila 1736 pokut za téměř 14,67 milionu korun. Kvůli porušení povinností stanovených zvláštními předpisy ČOI zakázala prodej 4467 kusů výrobků za 232.000 korun a vydala také zákaz používání 260 neověřených měřidel, která neodpovídala předpisům a normám.

Vedle 111 prodejů alkoholu lidem do 18 let loni obchodníci také ve 105 případech dostatečně nebo vůbec neinformovali o zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Podobně ve 27 případech prodejci dostatečně nebo vůbec neinformovali o zákazu prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret lidem do 18 let.

Dvaadvacet kontrol ukázalo prodej tabákových výrobků mladistvým. V 19 případech ČOI zjistila, že obchodníci dostatečně neověřují věk kupujícího při prodeji tabákových výrobků na dálku, podobné to bylo v šesti případech u prodejních automatů. Šestkrát inspektoři odhalili, že alkoholické nápoje prodává nebo podává člověk do 18 let.