reklama

"Nejít k volbám není správným křesťanským postojem," uvádla Česká biskupská konference a apeluje na to, aby lidé nepodlehli nabídkám rychlé změny za každou cenu.

"Často voláme po změně a hlasujeme spíš proti něčemu, než pro něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu," píší biskupové bez jmenování konkrétní strany. "Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší, než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste," upozornila konfederace.

Předseda ČBK kardinál Dominik Duka připomněl blížící se volby i při svátku českého patrona svatého Václava na tradiční pouti ve Staré Boleslavi. "Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu," prohlásil před pár dny Duka, podle nějž se jedině tak naplní úsilí o demokratickou společnost.

Jeho slova vyvolala i negativní odezvy. "Chceme církev, která spíše než národní sepjatost hlásá solidaritu a vzájemnost napříč hranicemi a bourá zdi, jež lidi dělí," uvedla přímo během pouti křesťansko-feministická skupina RFK. Bližší než Duka je jim prý svými názory a prohlášeními papež František, který podle nich představuje otevřený proud katolické církve.

Politolog a levicový aktivista Ondřej Slačálek po Dukově projevu napsal, že jeho slova jako by příslušela "nějakému krutému pohanskému veleknězi, brojícímu za přísné odlišení našinců a cizinců", a ne následovníku židovského hlasatele "nejrevolučnější myšlenky lidských dějin: miluj bližního svého jako sebe samého, přičemž bližním je myšlen každý člověk a zejména cizinec".

reklama