reklama

Tajná služba zatím nezaznamenala žádnou činnost extremistů, která by představovala ohrožení občanů. Značná část aktivit se totiž odehrávala na internetu. Přesto působení protiimigračních hnutí přispělo k radikalizaci názorů u části veřejnosti, odpůrců i zastánců imigrace. 

"BIS zaznamenala několik jednotlivců, kteří se ve svých projevech inspirovali myšlenkami vycházejícími z islamistických ideologií. Nositelé těchto myšlenek však zůstali ve svých názorech osamoceni, nedostali v průběhu roku prostor k tomu, aby své názory a postoje mohli šířit v české muslimské komunitě, jejíž umírněný charakter tak byl zachován," uvedla ve zprávě.

Jako jeden z radikalizačních faktorů muslimské komunity v ČR byly podle BIS projevy islamofobie. "Islamofobní tendence části české společnosti se projevily v podobě několika akcí zaměřených proti muslimům a islámu v ČR. Šlo např. o pálení koránu před brněnskou mešitou, inscenované napadení Prahy Islámským státem, nebo zveřejnění seznamu teplických muslimských podnikatelů," píše se dále ve zprávě.

BIS se také podílela i na prověřování aktivit prvního občana ČR, který se rozhodl připojit se k bojovníkům IS. Ten byl v Turecku zadržen a navrácen zpět do vlasti. Rozvědka také zaregistrovala případy, kdy zahraniční bojovníci v minulosti dobrovolně opustili Česko, aby se mohli připojit k IS. Nešlo však o české občany, ale o cizince dříve žijící na našem území. 

BIS také zaznamenala působení uzavřené etnické komunity původem ze střední Asie, jejíž členové jsou žadateli o azyl. "Integrace této komunity je vzhledem ke kulturním odlišnostem a vyznávané specifické formě islámu komplikovaná. Její uzavřenost, vyplývající ze striktního dodržování principů radikálního výkladu islámu, a s tím spojené projevy nepřátelství vůči české společnosti byly bezpečnostním rizikem. Tato komunita působila odděleně od zavedené české muslimské komunity," uvádí zpráva.

Rozvědka se v oblasti hrozeb spojených s šířením islámského extremismu a terorismu zaměřovala také i na aktivity Iráčanů, kteří byli v minulosti úzce svázáni s bývalým iráckým režimem Saddáma Husajna.

Podle ní obecně totiž platí, že jádro teroristické organizace IS tvoří právě příznivci bývalého iráckého režimu. "V ČR v prostředí irácké komunity působili jedinci, kteří mají minulost spojenou s vládním a bezpečnostním aparátem bývalého iráckého režimu, nicméně v roce 2016 se mezi nimi neobjevil jedinec, který by představoval riziko pro zachování bezpečnosti ČR," uvádí zpravodajci.

reklama