reklama

V tiskové zprávě to uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Člen vedení Tomáš Hudeček řekl, že pokutu 18.000 korun dostal i jeden z krajů za otištění volebního inzerátu v krajském měsíčníku, což zákon neumožňuje. Zadavatel za to musí zaplatit 13.000 korun. Kdo přesně se proti zákonu prohřešil, ale Weis ani Hudeček neuvedli.

Úřad u 18 potrestaných stran a hnutí vydal příkazy, kterými je uznal vinnými z nedodržování pravidel financování volební kampaně. Pokutovaní můžou podat odpor do osmi dnů ode dne jejich doručení. Odporem se příkaz ruší a pokračovalo by se ve správním řízení. V případě uznání viny by viníci museli zaplatit i 1000 korun náklady řízení. Nejvyšší pokuta byla pro jeden subjekt 68.000 korun, nejnižší 3000 korun.

Deset stran a hnutí nezveřejnilo na svých internetových stránkách nejpozději tři dny před volbami informace o osobách, které se finančně podílely na kampani. Z toho čtyři subjekty podle Weise ve volbách uspěly a jejich kandidáti byli zvoleni do Sněmovny. Za tyto delikty úřad udělil sankce 405.000 korun.

Dalších pět stran a hnutí nesplnilo některou z povinností ohledně průhlednosti financování volební kampaně. Neoznámily úřadu adresu svých webových stránek s informacemi o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu a internetovou adresu, na které je účet přístupný. Dopustila se toho i jedna ze stran zvolených do Sněmovny. Celkem za tyto delikty úřad udělil pokuty 72.000 korun.

Pokuty ve výši 123.000 korun úřad udělil třem subjektům, které se dopustily obou chyb, a to jak neinformování o dárcích, tak o internetových adresách a účtu.

Subjekty mohly dostat tresty a pokuty od 10.000 do 300.000 korun. Úřad přihlížel i k dopadu pokuty na existenci subjektu. Proto ve čtyřech případech uložil pokutu pod spodní hranicí.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama