reklama

„Čím dál častěji zaznívá, že stát bude čelit snahám o oslabení řádné dělby moci a základních demokratických a ústavních principů. Oslovili jsme proto experty a s nimi sestavili seznam konkrétních zásad, které by žádná odpovědná demokratická vláda neměla porušovat. Pokud bude docházet k jejich porušování, my, občané, se musíme hlasitě ozvat!“ uvádí iniciativa.

Právě ony Mantinely demokracie teď chtějí signatáři předkládat politikům, stranám a především vládě. „Budeme chtít, aby se k jejich dodržování přihlásili. Ale jedině s vaší podporou dosáhneme toho, že to budou politici brát vážně,“ píše se v textu výzvy.

Požadavky jsou rozděleny do několika sekcí, jako třeba odpovědné vládnutí, odpovědné přijímání zákonů, nezávislost soudní moci nebo svobodná média. Podle tvůrců je výzva důsledkem snah některých politiků je překračovat. Výzvu iniciovala skupina Rekonstrukce státu.

Jeden z mantinelů například říká, že vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, musí vládnout v demisi jen po nezbytně dlouhou dobu. Ministři by se neměli snažit ovlivňovat vyšetřování a rozhodování v trestních případech a ani zasahovat do činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů. Kabinet by podle výzvy také neměl obcházet služební zákon "neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst". Vláda by také měla respektovat postavení veřejnoprávních médií a nedělat žádné kroky, které by směřovaly k jejich větší podřízenosti výkonné moci.

Seznam mantinelů vytvořili bývalý premiér Petr Pithart, právníci Karel Eliáš a Marek Antoš, sociolog Lukáš Linek, ekonom Edvard Outrata, politický analytik Lukáš Jelínek a odborníci z Rekonstrukce státu.

Pod výzvu už se podepsalo asi 700 osob. Podpořili ji například filozof Jan Sokol, astronom Jiří Grygar, teolog Tomáš Halík, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala, generální ředitel České televize Petr Dvořák, herci Tomáš Hanák, Marta Issová, Michal Horáček,  politoložka Vladimíra Dvořáková nebo pomocný biskup pražský Václav Malý.

Připojit se může každý, který s principy souhlasí. Zástupci Rekonstrukce státu hodlají v příštích týdnech obejít zástupce parlamentních stran, členy vlády a zákonodárce se žádostí o podpis výzvy.

Text výzvy

Vyzýváme zástupce parlamentních stran, aby se aktivně přihlásili k deklarovaným Mantinelům odpovědné demokratické vlády a v rámci svých možností se jich drželi, prosazovali je, hlídali jejich dodržování a informovali občany v případě, že by hrozilo jejich překročení.

Z úst mnoha respektovaných odborníků zaznívá v současnosti obava, že v České republice hrozí narušení demokratických principů. Častěji než kdykoli dřív tato varování vyslovují i zástupci politických stran ve Sněmovně. Tyto hlasy vnímáme se znepokojením, jelikož v případě, že by se zmiňované hrozby naplnily, přišly by vniveč mnohé pozitivní posuny v oblasti posílení demokracie, dobré správy, transparentnosti a boje proti korupci, kterých se v posledních letech pod tlakem občanské společnosti podařilo dosáhnout.

Vzhledem k tomu považujeme za důležité konkretizovat možné hrozby a vymezit mantinely, které by odpovědná demokratická vláda měla ctít, aby bylo zaručeno materiální dodržování Ústavy České republiky a nedošlo k ohrožení demokracie. Na podnět platformy Rekonstrukce státu jsme se proto zapojili do odborné debaty a pokusili se tyto principy zformulovat.

Ve svých úvahách vycházíme z Ústavou dané dělby moci a snažíme se postihnout aktuální hrozbu nežádoucích zásahů výkonné moci do moci soudní a zákonodárné i případné zneužití moci v rámci exekutivy. Vzhledem k tomu, že za čtvrtou moc ve státě lze považovat média, vymezujeme také základní principy, které by měly být zachovány, aby nedošlo k narušení jejich nezávislosti.

Deklarované principy samozřejmě nepředstavují vyčerpávající výčet. Vybrali jsme pouze ty parametry, jejichž sledování a naplňování považujeme v dnešní době za obzvlášť podstatné. Ani je ovšem nelze považovat samy o sobě za jednoznačnou záruku správného fungování demokratického právního státu. Přesto věříme, že upozornění na možné hrozby a přihlášení se politiků k dodržování a hlídání těchto Mantinelů přispěje k ochraně demokracie v našem státě i možnosti jejího dalšího rozvoje.

Vyzýváme proto zástupce parlamentních stran, aby se aktivně přihlásili k deklarovaným Mantinelům odpovědné demokratické vlády a v rámci svých možností se jich drželi, prosazovali je, hlídali jejich dodržování a informovali občany v případě, že by hrozilo jejich překročení.

Občany České republiky pak vyzýváme k tomu, aby se k naší výzvě připojili a dali tak najevo, že jim na zachování uvedených principů záleží. Je třeba, abychom apelovali na své politické představitele, aby překročení Mantinelů odpovědné demokratické vlády nedopustili.

Karel Eliáš, Edvard Outrata, Petr Pithart, Marek Antoš, Lukáš Linek, Lukáš Jelínek, Oldřich Kužílek, Jiří Skuhrovec, Tomáš Trenkler, Pavel Franc, Martin Kameník, Josef Karlický, Lukáš Kraus

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama