reklama

"Oproti roku 2016 došlo v procentuálním vyjádření počtu zjištěných případů k minimálnímu snížení, a to pouze o 0,35 procenta. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace věnována pozornost i v roce 2018," uvedl ředitel inspekce Mojmír Bezecný.

Jedním ze tří případů diskriminace cizinců byla restaurace, kde cizojazyčně hovořícím návštěvníkům obsluha při placení účtovala navíc částka 80 Kč. V další restauraci používali dva odlišné ceníky. Další případ se týkal ceny za použití WC na čerpací stanici. Zatímco občan ČR měl použití WC zdarma i bez čerpání pohonných hmot, cizinci měli bez předchozího čerpání pohonných hmot zaplatit za použití toalety jedno euro.

ČOI také zjistila problém u prodeje vstupenek na hokejové utkání. Prodávající požadoval rozdílné ceny za vstupenky, kdy vstupné pro domácí účastníky bylo cenově výhodnější. V jedné cukrárně zase nechtěli vpustit dovnitř nevidomou osobu vzhledem k tomu, že ji doprovázel vodící pes.

reklama