reklama

"Vzhledem k významnému podílu prokázaného porušování právního předpisu budou kontroly textilních výrobků pokračovat i nadále," uvedl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. Inspekce obchodníkům uložila za porušení právních předpisů celkem 90 pokut v celkové hodnotě 209.400 Kč.

V rámci kontroly se ČOI zaměřila také na dodržování dalších právních předpisů. Celkem došlo k porušení zákonů při 60 kontrolách.

Z tohoto počtu se 52 případů týkalo porušení nařízení EU o materiálovém složení textilních výrobků, kdy například prodávané výrobky nebyly viditelně a srozumitelně označeny, byly uvedeny nepravdivé informace o složení materiálu textilního výrobku nebo informace o složení materiálu textilního výrobku byly pouze v cizím jazyce.

reklama