reklama

Podle čtyř procent dotázaných se politici často dostávají do obtížných situací a lidé by jim měli leccos odpustit. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z časového hlediska přinesl letošní výzkum poprvé výrazný názorový posun.

Oproti poslednímu průzkumu z března 2015 poklesl o sedm procentních bodů podíl těch, podle kterých by měla být morálka politiků posuzována přísněji. Naopak o šest procentních bodů vzrostl podíl zastánců názoru, že pro politiky platí stejná morálka jako pro všechny ostatní. "Je možné, že tento názorový posun je určitou reflexí veřejnosti kauzy Čapí hnízdo," poznamenali autoři průzkumu.

Přibližně polovina respondentů se také přiklonila k názoru, že by hodnocení politiků mělo zahrnovat i jejich soukromý život. Naopak 44 procent lidí se domnívá, že posuzování morálky politiků má vycházet pouze z jejich jednání v politice. Toto aktuální rozložení názorů je podle CVVM srovnatelné s posledním průzkumem.

Čtyři pětiny českých občanů si zároveň myslí, že spory, problémy a aféry patří k životu a vyskytují se i v jiných demokraciích. Velká většina veřejnosti (84 procent) ale zároveň věří, že o problémech, sporech a aférách je třeba informovat, protože politici potřebují kontrolu veřejnosti. Současně stejný podíl dotázaných souhlasil s tím, že spousta vážných problémů a afér se zatajuje. Tři čtvrtiny dotázaných se obávají, že tyto spory a aféry dělají Česku ostudu před světem.

Téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že ve sporech a aférách, které se ve veřejném životě objevují, jde hlavně o vyřizování osobních účtů. Necelá polovina lidí se domnívá, že jde hlavně o vyřešení věcných sporů. Podle dvou třetin občanů navíc nemají tyto spory a aféry žádný účinek, ničeho se nedosáhne a vše zůstane při starém. Podobný podíl dotázaných byl také přesvědčen, že problémy nafukují novináři.

Průzkum se konal od 7. do 19. dubna, zúčastnilo se ho 1115 lidí starších 15 let.

reklama