reklama

Vaculík, který působí na Masarykově univerzitě v Brně, cenu získal za výzkum česko-ruských a československo-sovětských vztahů a migrace. Zabývá se historií spojenou s druhou světovou válkou, dějinami Čechoslováků v zahraničí a také didaktikou dějepisu. Mezi jeho největší díla patří třísvazkové Dějiny volyňských Čechů.

Diplomata Koláře porotci ocenili jako významného představitele veřejného a společenského života v Česku s přesahem jak na východ, tak na západ. Kolář v minulosti působil jako velvyslanec v USA a poté i v Rusku. Loni byl jednou z veřejně činných osobností, které v otevřeném dopise tehdejšímu ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi vyjádřili svůj nesouhlas s postojem prezidenta Miloše Zemana k Rusku a s jeho iniciativou na spuštění Česko-ruského fóra. "Máme obavu, že tento formát nic pozitivního nepřinese a naopak bude zneužit jako propagandistický nástroj pro zájmy Ruské federace, které jsou otevřeně nepřátelské vůči zájmům České republiky," uvedli v dopise.

Cena Rudolfa Medka se uděluje od roku 2008. Zřídil ji Nadační fond angažovaných nestraníků. Po jeho zániku jeho roli převzala Ruská tradice. V minulosti cenu získal například politik Jaromír Štětina za odmítavý postoj k politickému extremismu nebo historik Martin C. Putna. U něj porotci ocenili dlouhodobé vědecké zaměření na ruskou kulturu či spoluautorství monografie Rusko mimo Rusko, věnovanou emigraci z Ruska a Ukrajiny v meziválečném Československu.

Vůbec prvním laureátem byl publicista a překladatel z ruštiny Vladimír Bystrov, mezi další oceněné patří literární vědkyně Marta Dandová, archivářka a historička Raisa Machatková či vojenský historik Edmund Orián. Cena je pojmenovaná po českém spisovateli, vojákovi a legionáři, který své zkušenosti z války zpracoval v pětidílném románu Anabase.

Loading...
reklama