reklama

"I když je tento nárůst zatím nepatrný a jedná se o 0,1 procenta, tedy 129 žáků, jde bezpochyby o pozitivní trend, odražení se od pomyslného dna, k němuž počty přijatých klesaly od roku 1990. Očekáváme teď zhruba deset let, kdy počet přijímaných na střední školy naopak poroste," uvedla náměstkyně ústavu Helena Úlovcová.

Podíl studentů prvních ročníků v maturitních oborech je podle NÚV letos nejvyšší za posledních deset let, činí 69,58 procenta všech začínajících středoškoláků. Jde o 69.400 nových žáků. Na střední odborné školy chodí 40.926 nově přijatých, což je 41 procent všech prváků. Do učebních oborů, které jsou zakončeny výučním listem nastoupilo zhruba 30 procent všech.

V maturitních oborech přibylo zhruba 150 dětí, a to hlavně na středních odborných školách a v oborech s odborným výcvikem a maturitou, jejichž absolventi se stávají vysoce kvalifikovanými dělníky. Na gymnáziích naopak začínajících studentů mírně ubylo, oproti loňsku asi o 40. Podle NÚV na ně letos nově chodí 22.375 žáků, což je asi 22 procent všech studentů prvních ročníků.

ČR se tradičně řadí mezi země s vysokým počtem žáků v odborném vzdělávání na středních školách. Odbornou přípravu jich absolvuje zhruba 73 procent, což je podle NÚV nejvíc v EU. Následují Chorvatsko, Finsko, Rakousko a Slovensko s podíly nad 69 procent. V Česku převládá technické zaměření, které vyplývá ze skladby tuzemského průmyslu.

Podle NÚV je pro absolventy v současnosti mimořádně příznivá situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti je natolik nízká, že mají šanci najít místo i mladí bez pracovních zkušeností. Mezi mladými středoškoláky je nezaměstnaných asi 7,7 procenta absolventů. U vyučených je jen nepatrně větší než u maturantů, činí 7,8 procenta.

Výzkum NÚV ukázal, že přechod ze školy na trh práce v současnosti už není jednorázovou záležitostí, jak to často bývalo. Mladí lidé dnes podle Úlovcové nastupují do zaměstnání spíše postupně. Jejich pracovní a studijní aktivity se vzájemně prolínají a stávají se podle NÚV běžnou záležitostí, kterou některé firmy přímo vyžadují. Analýzy rozhovorů s absolventy středních škol podle NÚV prokazují, že vzdělávání v současnosti nekončí závěrem studia a že praxe dnes vyžaduje celoživotní doplňování znalostí.

Loading...
reklama