reklama

Matrika ve Vrchlabí chtěla, aby rodiče znaleckým posudkem doložili, jakou by jméno mělo mít pravopisnou podobu. Když posudek nedodali, řízení zastavila.

Rodičů se později zastal Nejvyšší správní soud, podle kterého by vyžádání posudku mělo být výjimečným krokem. Matriky mají při ověřování správné podoby jména vycházet například z listinných důkazů dodaných rodiči nebo z informací ze zahraničních veřejně přístupných databází.

Poté už se do rodného listu dostalo jméno Thymian a rodiče podali další žalobu, jejímž prostřednictvím se domáhali přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Nárok každý vyčíslili na 50.000 korun. Obvodní soud pro Prahu 7 dospěl k závěru, že nárok je částečně důvodný. Proto stanovil, že ministerstvo vnitra vyplatí každému 15.000 korun.

Městský soud v Praze ale verdikt zrušil a nárok zcela zamítl. Zdůvodnil to tím, že zastavení řízení bylo pouze krokem procesní povahy a nemůže být odškodněno. Ústavní soud vyjádřil opačný názor.

"Nelze rozlišovat, zda je rozhodnutí procesní nebo meritorní, záleží na tom, zda bylo nezákonné a zda rozhodnutím mohlo dojít k zásahu do práv," řekl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Městský soud musí rozhodnout znovu.

Pravidla pro zápis jmen v Česku upravuje zákon o matrikách. Říká, že "do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká." Zcela vymyšlená jména zapsat nelze.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama