reklama

Pouhé jedno procento lidí by umělé přerušení těhotenství zakázalo, šest procent by interrupci povolilo v případě ohrožení života těhotné ženy a necelá pětina lidí míní, že by interrupce měla být povolena pouze s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu.

Podíl dotázaných, kteří souhlasí s uzákoněním eutanazie, od loňska vzrostl o čtyři procentní body. Usmrcení člověka na vlastní žádost odmítá 23 procent Čechů, častěji to jsou lidé protestantského náboženského vyznání a starší 60 let.

"Z analýzy dále vyplynulo, že názory na interrupci a eutanazii spolu vzájemně souvisí," uvedli statistici. Ti, kteří zastávají názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama, významně častěji souhlasí s uzákoněním eutanazie.

Mírně nadpoloviční většina populace lidí starších 15 let se domnívá, že trest smrti by v ČR měl existovat (55 %), když „rozhodně má existovat“ podle 25 % dotázaných a „spíše má existovat“ uvedlo 30 % respondentů, informuje soc.cas.cz.

Necelé dvě pětiny veřejnosti (37 %) naopak soudí, že trest smrti by v českém právním řádu být zakotven neměl, když odpověď „spíše nemá existovat“ zvolilo 24 % oslovených a „rozhodně nemá existovat“ 13 %. Zbylých 8 % dotázaných se k položené otázce neumělo vyjádřit a zvolilo variantu „nevím“.

"Odpověď, že trest smrti má existovat, zvolilo výrazně méně respondentů s vysokoškolským vzděláním (43 % pro trest smrti, 49 % proti), zatímco u ostatních vzdělanostních kategorií byla pro trest smrti vždy nadpoloviční většina dotázaných. Další rozdíly byly zjištěny podle levopravé škály politické orientace: respondenti hlásící se k levici jsou pro trest smrti významně častěji (62 % pro, 32 % proti) než pravicově orientovaní (50 % pro, 41 % proti)," uvedli autoři průzkumu.

Souhlas se zavedením trestu smrti častěji vyjádřili dotázaní, kteří ve 2. kole prezidentských voleb hlasovali pro Miloše Zemana (61 % pro, 31 % proti), než ti, kteří podpořili Jiřího Drahoše (47 % pro, 46 % proti). 

1 komentář (Poslední 21.06. 19:35) Napište svůj názor

reklama