Z výsledků průzkumu vyplývá, že jen o málo více než dvě pětiny oslovených souhlasí s trestem smrti. Konkrétně 17 % dotázaných rozhodně podporuje existenci tohoto trestu a 25 % je spíše pro. Tento souhlas je nejnižší od roku 1992, kdy se tento průzkum provádí, a znamená pokles o 34 procentních bodů z tehdejších 76 % podpory.

Poprvé od roku 1992 převládá nesouhlas s trestem smrti, který tvoří o málo více než polovinu dotázaných (51 %). Oproti roku 1992 se odmítnutí trestu smrti téměř zčtyřnásobilo, uvedlo CVVM na svém webu.

Mezi výroky, které podporují trest smrti, veřejnost nejvíce souhlasí s tvrzením, že „přináší spravedlivé zadostiučinění pozůstalým“ (62 %). Nejméně podpory získal výrok o potřebnosti uplatňování principu „oko za oko, zub za zub“, který souhlasí pouze 41 % dotázaných.

Mezi výroky, které zpochybňují trest smrti, jsou na prvním místě "riziko zneužití" (83 %) a "riziko justičního omylu" (81 %). Na posledním místě se nachází tvrzení, že trest smrti je projevem politického populismu, které podporuje pouze 37 % oslovených.