reklama

"Nesprávnosti za 3 miliardy korun, které kontroloři zjistili ve vedení účetnictví, MO odstranilo ještě během kontroly a před uzavřením účetních knih za rok 2017," informuje nku.cz.

Další chyby už podle NKÚ nebyly významné. Týkaly se například dlouhodobého nehmotného majetku, výnosů z prodeje letounů nebo časového rozlišení nákladů. Účetní závěrka ministerstva proto podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

V údajích předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu zjistili kontroloři nedostatky, které nebyly významné. Vznikly zejména při zatřídění výdajů na informační a komunikační technologie. V závěrečném účtu ministerstvo chyby nemělo.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama