reklama

"Výsledkem posouzení textu je závěr, že se autor práce Lubomír Metnar nedopustil vědomého plagiátorství," uvedl mluvčí univerzity Adam Soustružník. 

"Na některých stránkách z Musílkovy knihy diplomant evidentně čerpá, aniž by odkázal na zdroj. Nicméně práce je řádně uvedena v seznamu použité literatury," dodal mluvčí. Ke zhodnocení v informačním systému Theses odhalujícím možné plagiáty bylo nutné převést Metnarovu práci do elektronické podoby, protože existovala pouze v písemné formě.

"Kontrola v systému Theses.cz identifikovala 45 případů shody, ze kterých ve 39 případech byla nalezena shoda méně než pět procent. Analýzy se zaměřily na shody s hodnotou 11 procent, které se vyskytly dvakrát, osm procent a šest procent. V každém z uvedených případu se jedná o nekorektní citování zákonů, případně podzákonných norem. Část shod se týká podobnosti se studijními materiály - jedná se o vysokoškolské kvalifikační práce publikované ovšem později nežli práce Lubomíra Metnara," uvedl mluvčí.

Dodal, že univerzita zapojila do posouzení textu i Musílka, prorektora Vysoké školy ekonomické v Praze a autora nekorektně citovaného textu. "S ohledem na citační standardy, počet uvedené odborné literatury a zdrojů a celkové zpracování diplomové práce je evidentní, že by práce měla být na vyšší úrovni. Primární odpovědnost za tyto nedostatky je pochopitelně na straně studenta, nicméně částečně i na straně vedoucí diplomové práce, která měla diplomanta odborně směrovat a upozornit jej na absenci citačních zdrojů, stejně jako na oponentovi, který však tento nedostatek v oponentním posudku explicitně uvedl," řekl Soustružník.

Později v České televizi připustil, že teď by práce zřejmě nebyla připuštěna k obhajobě a byla by studentovi vrácena k dopracování a úpravám citací. 

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu MV ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. 

Loading...

1 komentář (Poslední 27.07. 15:47) Napište svůj názor

reklama