reklama
Museli čeští vojáci zemřít? Nové prohlášení šokovalo Čechy! - anotační obrázek
Museli čeští vojáci zemřít? Nové prohlášení šokovalo Čechy!

"Výsledkem posouzení textu je závěr, že se autor práce Lubomír Metnar nedopustil vědomého plagiátorství," uvedl mluvčí univerzity Adam Soustružník. 

"Na některých stránkách z Musílkovy knihy diplomant evidentně čerpá, aniž by odkázal na zdroj. Nicméně práce je řádně uvedena v seznamu použité literatury," dodal mluvčí. Ke zhodnocení v informačním systému Theses odhalujícím možné plagiáty bylo nutné převést Metnarovu práci do elektronické podoby, protože existovala pouze v písemné formě.

"Kontrola v systému Theses.cz identifikovala 45 případů shody, ze kterých ve 39 případech byla nalezena shoda méně než pět procent. Analýzy se zaměřily na shody s hodnotou 11 procent, které se vyskytly dvakrát, osm procent a šest procent. V každém z uvedených případu se jedná o nekorektní citování zákonů, případně podzákonných norem. Část shod se týká podobnosti se studijními materiály - jedná se o vysokoškolské kvalifikační práce publikované ovšem později nežli práce Lubomíra Metnara," uvedl mluvčí.

Dodal, že univerzita zapojila do posouzení textu i Musílka, prorektora Vysoké školy ekonomické v Praze a autora nekorektně citovaného textu. "S ohledem na citační standardy, počet uvedené odborné literatury a zdrojů a celkové zpracování diplomové práce je evidentní, že by práce měla být na vyšší úrovni. Primární odpovědnost za tyto nedostatky je pochopitelně na straně studenta, nicméně částečně i na straně vedoucí diplomové práce, která měla diplomanta odborně směrovat a upozornit jej na absenci citačních zdrojů, stejně jako na oponentovi, který však tento nedostatek v oponentním posudku explicitně uvedl," řekl Soustružník.

Později v České televizi připustil, že teď by práce zřejmě nebyla připuštěna k obhajobě a byla by studentovi vrácena k dopracování a úpravám citací. 

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu MV ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. 

1 komentář (Poslední 27.07. 15:47) Napište svůj názor

reklama