"Vojákům vyslaným do zahraniční operace na území Afghánistánu, kde jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti, náleží kromě pravidelného měsíčního platu, který pobírají nadále jako při službě v ČR, příplatek v rozpětí 3600 Kč až 5200 korun denně, a to podle služebního zařazení (hodnosti) a míry rizika ohrožení," uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. V operacích s podstatně nižší mírou bezpečnostního rizika činí tento příplatek 500 až 2500 korun.

Pejšek zdůraznil, že vojáci během misí, které trvají většinou šest měsíců, nemají nárok na volno.

Základní tarifní plat mají desátníci 26.260 korun, rotní 32.430 korun, praporčíci 39.640 korun nebo majoři 55.310 korun.

Platové podmínky vojáků v jiných spojeneckých armádách se různí. Základní měsíční platy slovenských profesionálních vojáků začínají na 707,50 euro (18.130 korun) a v závislosti na hodnosti a počtu odsloužených let se mohou vyšplhat až k 3500 euro (skoro 90.000 korun). 

V USA vydává ministerstvo obrany samostatné platové tabulky pro brance a absolventy vojenských akademií. U méně zkušených rekrutovaných osob se základní měsíční platy letos pohybují kolem 2000 až 3000 dolarů (44.000 až 66.000 korun), u důstojníků začínají na 3100 dolarech a mohou se dostat i nad 10.000 dolarů (přes 220.000 korun). Každý řadový americký voják dále dostává měsíční příspěvek na stravu 370 dolarů, příspěvek na bydlení (pakliže jej nezajistí vláda) a může dostávat také 250 dolarů za odloučení od rodiny.