reklama

„Problémy sociálně vyloučených lokalit ve strukturálně postižených krajích považuji za časovanou bombu. V kapsách obchodníků s chudobou mizí ročně desítky miliard, problémy narůstají, obce volají o pomoc a stát nekoná,“ uvedla místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová ve zprávě, kterou má Globe24.cz k dispozici.

„Klíčové je sbírat a vyhodnocovat data o skutečné situaci, a ta nyní nemáme. Víme jen, že mezi lety 2006 a 2015 se počet sociálně vyloučených lokalit zdvojnásobil. V interpelaci panu premiérovi mne mimo jiné zajímá, jak vláda naloží se závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, jejímž cílem bylo prověřit efektivnost prostředků vynaložených na takzvané sociální bydlení a došla k alarmujícím závěrům. Chci vědět, jak vláda zabrání dalšímu plýtvání peněz ze státního rozpočtu, které končí v kapsách obchodníků s chudobou, a jak bude řešit sociální bydlení, ve kterém pro některé skupiny klientů nesmí chybět sociální práce – jinak je neefektivní,“ dodala.

Richterová dále upozorňuje, že interpelace jsou považovány za jeden z nejúčinnějších nástrojů, jimiž zákonodárci mohou kontrolovat výkon exekutivy. Podle ní však tento nástroj ztrácí význam, pokud jej vládní činitelé dlouhodobě nerespektují. „Interpelace jsou pro vládu bohužel tou nejposlednější věcí, které věnuje svou pozornost. Andrej Babiš chyběl na projednávání interpelací sedmkrát po sobě. Nemohly tak být projednány ani důvody mé nespokojenosti s jeho vágní odpovědí na první interpelaci,“ zdůraznila Richterová.

reklama