reklama

 Madeleine Albrightová (81) - bývalá ministryně zahraničních věcí USA (1997 až 2001) a velvyslankyně USA při OSN (1993 a 1997). Má zásadní zásluhu na vstupu České republiky do NATO, bez ní by nedošlo k prvnímu rozšíření NATO po rozpadu Sovětského svazu tak rychle. Narodila se v Praze, její otec Josef Korbel byl československý diplomat. V roce 1948 její rodina požádala o politický azyl v USA.

 Luboš Dobrovský (87) - český politik a diplomat, v letech 1996 až 2000 byl velvyslancem ČR v Rusku. Po listopadu 1989 se stal náměstkem ministra zahraničních věcí, v letech 1990 až 1992 byl čs. ministrem obrany a významně se podílel na odsunu sovětských vojsk i na naplnění dalších předpokladů záměru vstupu ČR do NATO. Jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky stál v letech 1992 až 1996 u jednání s partnery směřujícími do NATO.

 Jan Kavan (72) - český politik a diplomat. V letech 1998 až 2002 byl ministrem zahraničních věcí ČR. Zastupoval zemi při jejím vstupu do NATO a 12. března 1999 předal své americké kolegyni Madeleine Albrightové ratifikační listiny.

 Karel Kovanda (74) - český diplomat, v letech 1998 až 2005 vedl jako první stálý představitel ČR v Severoatlantické radě stálou delegaci ČR při NATO, za jeho působení ČR do NATO vstoupila. Jako náměstek ministra zahraničních věcí vedl v letech 1997 a 1998 přístupová jednání s NATO.

 Jiří Nekvasil (70) - náčelník generálního štábu Armády ČR v letech 1993 až 1998 a poradce ministra obrany v letech 1998 až 1999. Stál v čele příprav české armády na vstup do NATO.

 Otto Pick (1925 - 2016) - český politolog a diplomat. Koncem 90. let byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Jana Kavana se zaměřením na začlenění ČR do NATO.

 George Robertson (72) - generální tajemník NATO v letech 1999 až 2004. V letech 1997 až 1999 byl ministrem obrany Velké Británie. V obou funkcích se výrazně angažoval v procesu východního rozšiřování NATO.

 Karel Schwarzenberg (81) - český ministr zahraničních věcí v letech 2007 až 2009 a 2010 až 2013, kancléř prezidenta republiky 1990 až 1992. Ve svých funkcích se zasadil o atlantický rozměr české zahraniční politiky, věnuje se podpoře transatlantické vazby a rolím NATO i mimo oblast společné obrany.

 Javier Solana (76) - generální tajemník NATO v letech 1995 až 1999, tedy v době, kdy byly do aliance přijaty ČR, Polsko a Maďarsko. V letech 1992 až 1995 byl ministrem zahraničních věcí Španělska. Po ukončení svého působení v NATO byl vysokým představitelem EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku a generálním tajemníkem Rady EU (do roku 2009).

 Jaroslav Šedivý (89) - český politik a diplomat. V letech 1995 až 1997 byl velvyslancem ČR v Belgii a Lucembursku a byl pověřen zastupováním zájmů ČR v NATO. V letech 1997 až 1998 byl ministrem zahraničních věcí ČR. V roce 1997 podepsal protokol o přistoupení ČR k NATO, zasadil se i o rychlou parlamentní ratifikaci smlouvy o přistoupení ČR do NATO.

 Jiří Šedivý (66) - náčelník generálního štábu Armády ČR v letech 1998 až 2002. V rámci vstupu ČR do NATO se podílel na modernizaci armády a jejímu celkovému uzpůsobení tak, aby byla v souladu s aliančními potřebami.

 Vladimír Vetchý (69) - český ministr obrany v letech 1998 až 2002. Jako ministr obrany se podílel na přípravách vstupu ČR do NATO.

 Alexandr Vondra (57) - český politik a diplomat. V letech 1992 až 1997 byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. Vedl český tým, který rozděloval československou zahraniční službu, byl českým vyjednavačem při jednání s Německem o společné deklaraci a zahajoval rozhovory o přistoupení ČR k NATO. V letech 1997 až 2001 byl českým velvyslancem ve Spojených státech.

 Michael Žantovský (70) - český diplomat a politik. Jako velvyslanec ČR v USA (v letech 1992 až 1997) přispěl k formování pozic klíčového spojence k rozšíření NATO. Jako předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu (1996 až 2002) se v kontaktech se zákonodárci členských států zasadil o vstup ČR do NATO a jeho rozšíření vůbec.

reklama