Vyplývá to z informací Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Podle ní může mít krize v oboru významný dopad i na hrubý domácí produkt, firmy proto žádají mimořádná opatření.

"Dramatické zvyšování cen vstupních materiálů a energií, které spolu s úzkými místy v dodavatelském řetězci způsobí, že dynamika růstu investic bude výrazně pomalejší a spíše bude stagnovat. Pro některé firmy to však může být až likvidační,“ řekla generální ředitelka asociace Marie Vopálenská. Současný stav na trhu podle ní dopadá nejen na výrobce, ale i jejich subdodavatele a celý dodavatelský řetězec.

Český železniční průmysl a dopravní strojírenství podle asociace fungují převážně prostřednictvím dlouhodobých rámcových smluv. Ty trvají běžně tři až pět let, v některých případech i déle. Ve většině případů přitom podle ACRI podmínky tendrů, z nichž smlouvy vycházejí, neumožnily tzv. cenovou indexaci, která by zohledňovala vývoj nákladů v čase. Firmy tak pracují za fixní ceny.

Situace na trhu energií i komponentů se v posledních měsících dramatický mění. "Navyšování cen zásadních vstupních komodit naprosto mění profitabilitu vyráběných produktů. Nemožnost promítnout tyto cenové skoky alespoň částečně do ceny běžících projektů žene firmy do dluhové pasti, z níž nebude cesta ven," zdůraznila Vopálenská. Připomněla, že ceny průmyslových výrobců v posledních měsících meziročně rostly o 26,8 procenta. Například magnezium nebo frézované díly zdražily o stovky procent, další komponenty o dalších desítky procent.

Železniční průmysl proto chce své dlouhodobé smlouvy navázat na vývoj indexů podle Českého statistického úřadu. Firmy odkazují na příklad z některých evropských zemí, kde tamní vlády vydaly pokyny pro vnitrostátní zadavatele k vyčíslení nároků v dodavatelských smlouvách. K tomu proto asociace požaduje mimořádné opatření v podobě využití institutu "podstatné změny okolností“ do smluv. V takovém případě jde podle tuzemského práva o stav, kdy po uzavření smlouvy se okolnosti změní tak podstatně, že to způsobí hrubý nepoměr mezi jednotlivými stranami kontraktu.

"Neřešení stávající situace způsobí zásadní problémy a v některých případech i existenční potíže celého odvětví s výrazným poklesem výkonnosti. Tato skutečnost bude mít negativní dopady v budoucnosti do HDP ČR, protože podle studie společnosti Deloitte mají podniky sdružené v ACRI dopad na HDP ve výši cca 1,5 procenta,“ doplnila Vopálenská.