reklama

Blažek navrhoval zavedení povinného školení pro soudce a upozornil na různé formy a intenzity znásilnění. Nedávno vyvolal kontroverzi případ opakovaného znásilnění dívky otčímem, kdy pachatel obdržel od odvolacího soudu podmíněný trest. Ministerstvo tímto případem aktuálně zabývá, a podle Blažka je třeba nejprve studovat spis před dalším postupem.

Blažek se staví proti voláním zrušit možnost uložení podmíněného trestu za znásilnění. Argumentuje, že není možné zobecňovat, protože existuje různá intenzita a formy tohoto zločinu. Zmínil příklad hromadného znásilnění, které považuje za zcela neobhajitelné.

Poslankyně Taťána Malá (ANO) zdůraznila potřebu, aby soudci měli tzv. měkké dovednosti a byli schopni vcítit se do oběti, aby minimalizovali riziko druhotného traumatu. Navrhuje, aby školení a změna definice znásilnění v novém trestním zákoníku přispěly k tomu, aby soudci lépe porozuměli obětem.

Nová definice znásilnění, kterou vláda schválila v prosinci, nahrazuje koncept násilného pohlavního styku konceptem nesouhlasného pohlavního styku. Tato úprava také stanovuje pravidlo, že sexuální aktivity s dítětem do 12 let budou vždy považovány za znásilnění nebo sexuální útok, nikoli mírnější sexuální zneužití.

Ministerstvo spravedlnosti se snaží zavést povinné vzdělávání pro soudce, ačkoliv Blažek zdůrazňuje potřebu respektovat nezávislost soudců a předejít zrušení Ústavním soudem. Podle něj mnoho soudců již dobrovolně absolvuje školení. Malá navrhuje, aby stát soudce motivoval k účasti na školení.